דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
הגות במחשבת חכמים
עיונים השוואתיים בחכמה
חכמה בגויים תאמין
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

רבי סעדיה גאון

מאמרי ניתוח ופרשנות
הנבחר באמונות ובדעות - מבוא
מפעלו הגדול ביותר של רבי סעדיה גאון זצ"ל היה ניסוח ההשקפות והדעות של היהדות. עד הימים המאוחרים של תקופת הגאונים- נשאר חלק יסודי זה של התורה שבעל פה, בלתי כתוב ואף בלתי מנוסח. עד אשר בא ר' סעדיה גאון לא היה ביהדות ספר כולל "לאמונות ודעות" של היהדות
אי"ל
סיבות השיבוש בחקירת המושכל ("האמונות והדעות" הקדמה-חלק א')
הטעויות במחקר ובעיון נובעות מחוסר ידיעה בדרכי ההוכחה המוביל לעיוות המסקנה, ומשטחיות. כמו כל מדע, גם רכישת חכמה חייבת להיות בהדרגה ובסדר, בסבלנות ובהתעמקות, תוך בירור הדרגתי של הידע המבוקש, עד התבהרותו המוחלטת
אי"ל
הידיעה, כלליה ולימודם ("האמונות והדעות" הקדמה חלק ב')
הידיעה מבוססת על השגת החושים, ידיעת השכל (ניתוח לוגי) וממסקנות הנבנות על שניהם. היהודים (קהל המייחדים) מאמתים את שלשת הכללים כיסוד לכל ידיעה, ומוסיפים יסוד רביעי: נכונות המסורת שבנויה על ידיעת החוש והשכל
אי'ל
החיוב בעיון מדויק- ידיעת חכמי ישראל ("האמונות והדעות" הקדמה- חלק ג')
פשוטי העם וההמונים אשר אין להם חלק בחכמה ובבינה יוצאים תדיר כנגד העיון השכלי. ישנם גם דברי גדולי ישראל שלא מובנים נכון על ידי ההמון ומוצאים מהקשרם, כאילו טוענים כנגד העיון באשר הוא. לא ניתן למנוע את העיון האמיתי (המבוסס על הכרעות השכל וההגיון) שהוא ציווי השם וחלק מהמסורת האמיתית.
אי"ל
הגורמים לחוסר העמקה העדר עיון נכון (האמונות והדעות- הקדמה- חלק ד')
בסיום חלק ההקדמה לספרו "הנבחר באמונות ובדעות", מביא הרס"ג זצ"ל את הסיבות המונעות העמקה ועיון נכונים. כמו כן מסוכמים כל חלקי ההקדמה שהובאו כאן (א'-ד)
אי"ל
ציטוטים נבחרים
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U