דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
מאמרי הגות בתורה
עיונים בחומש בראשית
עיונים בחומש שמות
עיונים בחומש ויקרא
עיונים בחומש במדבר
עיונים בחומש דברים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

פרשת וירא: גדולת אברהם

עיון והגות בחומש בראשית ומפרשיו
פרשת וירא: גדולת אברהם
פרשת וירא מתארת את חיי אברהם אבינו לאחר ברית המילה, ואת נסיונותיו השונים על רקע מהפכת סדום, ושיאם בעקדת יצחק. להלן סקירה מתומצתת של הפרשה, מחולקת לתתי נושאים ולינקים ללימוד בכל תת נושא של הפרשה שנלמד והועלה לאתר
באדיבות הגרא'מ
פתח האוהל (א'-ט"ו) י"ח א'-י"ח ט"ו
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא הראשון של פרשת וירא אודות התארחם של המלאכים באוהל אברהם. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
סדום (ט
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השני של פרשת וירא אודות מהפכת סדום ונסיבותיה. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי
לוט בהר ובמערה (ס"ג- ע"א) י"ט ל'-י"ט ל"ח
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השלישי של פרשת וירא אודות פליטי סדום ותולדותם. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
אברהם בגרר (ע"ב-פ"ט) כ' א'-כ' י"ח
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא הרביעי של פרשת וירא אודות שהות אברהם בגרר ומעשה אבימלך. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
יצחק ובן האמה (צ'-ק"י) כ"א א'-כ"א כ"א
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא החמישי של פרשת וירא אודות הולדת יצחק ושילוח הגר וישמעאל. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
אברהם ובאר שבע (קי"א-קכ"ג) כ"א כ"ב-כ"א ל"ד
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השישי של פרשת וירא אודות ברית אברהם ואבימלך בבאר שבע. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
עקדת יצחק (קכ"ד-קמ"ב) כ"ב א'-כ"ב י"ט
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השביעי של פרשת וירא אודות עקידת יצחק. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U