דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
מאמרי הגות בתורה
עיונים בחומש בראשית
עיונים בחומש שמות
עיונים בחומש ויקרא
עיונים בחומש במדבר
עיונים בחומש דברים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

פרשת נח: השחתת הארץ וחידושה

עיון והגות בחומש בראשית ומפרשיו
סיכום פרשה ותתי נושאים- פרשת נח
פרשת נח עוסקת בהשמדת האנושות הקדומה המושחתת ותקומת האנושות המחודשת עד לאנושות המובחרת, דהיינו מנח עד אברהם. להלן סקירה מתומצתת של הפרשה, מחולקת לתתי נושאים ולינקים ללימוד בכל תת נושא שנלמד והועלה לאתר
באדיבות הגר"א אכצ"מ
ותישחת הארץ (א'-ד') (ו',ט'-ו', י"ב)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא הראשון של פרשת נח הסוקר את השחתת הארץ. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
התיבה והמבול (ה'-נ"ב) (ו' י"ג-ח' י"ד)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השני של פרשת נח אודות המבול ושרידי האנושות בתיבה. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
חידוש הארץ (נ"ג-ס"ז) (ח' ט"ו-ט' ז')
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השלישי של פרשת נח אודות חידוש הארץ לאחר המבול. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
ברית וקשת (ס"ח-ע"ז) (ט' ח'-ט' י"ז)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא הרביעי של פרשת נח אודות הברית והקשת בענן. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
נח וכנען (ע"ח-פ"ט) (ט' י"ח-ט' כ"ט)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא החמישי של פרשת נח הסוקר את מעשי נח לאחר המבול. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
גויי בני נח (צ'-קכ"א) (י' א'-י' ל"ב)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השישי של פרשת נח הסוקר את השתלשלות עמי בני נח. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
מגדל בבל (קכ"ב-ק"ל) (י"א, א'-י"א, ט')
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השביעי של פרשת נח אודות מעשה מגדל בבל. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
תולדות שם (קל"א-קמ"ו) (י"א י'-י"א כ"ה)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השמיני של פרשת נח הסוקר את תולדות שם. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
בית תרח ויציאתו (קמ"ז-קנ"ג) (י"א כ"ו-י"א ל"ב)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא התשיעי והאחרון של פרשת נח אודות תרח אבי אברהם ויציאת ביתו לחרן. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U