דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
מאמרי הגות בתורה
עיונים בחומש בראשית
עיונים בחומש שמות
עיונים בחומש ויקרא
עיונים בחומש במדבר
עיונים בחומש דברים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

פרשת בראשית: ראשית העולם האדמה והאנושות

עיון והגות בחומש בראשית ומפרשיו
סיכום פרשה ותתי נושאים- פרשת בראשית
פרשת בראשית עוסקת ביצירת העולם והאנושות הקדומה עד להשחתתה, דהיינו מאדם עד נח. להלן סקירה מתומצתת של הפרשה, מחולקת לתתי נושאים ולינקים ללימוד בכל תת נושא שנלמד והועלה לאתר
באדיבות הגר'א אכצ'מ
שמים וארץ וימים (א'-י"ג) (פרק א',א'-א',י"ג)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא הראשון של פרשת בראשית- "שמים, ארץ וימים" הסוקר את תיאור שלשת ימי הבריאה הראשונים. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות במהלך הזמן, וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
צבא שמיים וארץ (י"ד-ל"א) (א',י"ד-א',ל"א)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השני של פרשת בראשית- "צבא שמים וארץ" הסוקר את תיאור הימים הרביעי עד השישי לבריאה. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות במהלך הזמן, וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
שבת בראשית (ל"ב-ל"ד) (ב',א'-ב', ג')
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השלישי של פרשת בראשית- "שבת בראשית" שעוסק בהופעתו הראשונה של מושג השבת בשביתת הא-ל מכל מלאכתו. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
האדמה ועדן (ל"ה-מ"ח) (ב',ד'-ב',י"ז)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא הרביעי של פרשת בראשית- "האדמה ועדן" הסוקר הבטים ביצירת האדם ושימתו בגן עדן. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב. הערות באדום של אי"ל
אי"ל
עזר כנגדו (מ"ט-נ"ו) (ב'י"ח-ב',כ"ה)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא החמישי של פרשת בראשית- "עזר כנגדו" הסוקר את מהות האדם ומציאת העזר כנגדו. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב. הערות באדום של אי"ל
אי"ל
חטא עץ הדעת (נ"ז-ע"ז) (ג', א'-ג',כ"א)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השישי של פרשת בראשית- "חטא עץ הדעת" הסוקר את החטא הקדמון ומהותו. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב. הערות באדום של אי"ל
אי"ל
שילוח מהגן (ע"ח-פ') (ג',כ"ב-ג',כ"ד)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השביעי של פרשת בראשית- "שילוח מהגן" הסוקר את שילוח האדם מגן האלוקים. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב. הערות באדום של אי"ל
אי"ל
קין והבל (פ"א-צ"ו) (פרק ד',א'-ד,ט"ז)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השמיני של פרשת בראשית "קין והבל" הסוקר את פרשת קין והבל ולקחיה. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב. הערות באדום של אי"ל
אי"ל
התקדמות האנושות (צ"ז-ק"ו) (ד',י"ז-ד',כ"ו)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא התשיעי של פרשת בראשית- "התקדמות האנושות" הסוקר את התפתחות האנושות מקין ועד אנוש. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב.
אי"ל
תולדות אדם (ק"ז-קמ"ב) (ה',א'-ה',ל"א)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא העשירי של פרשת בראשית הסוקר את תולדות אדם. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב.
אי"ל
רעת בני האדם (קמ"ג-קמ"ו) (פרק ה',ל"ב-ו',ח')
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא האחד עשר והאחרון של פרשת בראשית הסוקר את התדרדרות האנושות בימי נח. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב.
אי"ל
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U