דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
הגות במחשבת חכמים
עיונים השוואתיים בחכמה
חכמה בגויים תאמין
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

רבי אברהם בן דוד (הראב"ד הראשון)-איש האשכולות היהודי

מאמרי ניתוח ופרשנות
תכלית האדם במשנתו של הראב"ד הראשון
במאמר זה נבחן את תפישתו של הראב"ד את תכלית האדם ומעלתו. מעלת החכמה היא תכלית האדם ויתרונו. גם החכמות כולן, נודעות לאדם על פי דרגותיהן השונות, בשביל ההולך ועולה שלב אחר שלב עד העליונה שבהן, שהיודע אותה השיג את החכמה הנעלה ביותר, והיא שלמות הידיעה בה' ית'.
אי'ל
קורות חייו של הראב'ד הראשון
רבי אברהם בן דוד זצ"ל, (הראב"ד הראשון) (ד'תת"ע-ד'תתק"מ) (1110-1180) (להלן "הראב"ד"), נולד בקורדובה, ונהרג על קידוש ה' בטולדו שבספרד. דמותו היא דמות מופת ליהודי השומר ועושה, לומד ומלמד.
אי'ל
מסרים חינוכיים במשנתו של הראב"ד הראשון
לסיכום המסרים החינוכיים הנובעים מתפישת הראב"ד ב"אמונה הרמה", עולה תמונה אחדותית מופלאה בה על האדם, היצור השכלי, שהוא תכלית הבריאה, לראות את חייו כמסע לרכישה ולישום החכמה העליונה, ידיעת ה', שהיא הדרגה הגבוהה ביותר האפשרית לו מתוך כלל החכמות.
אי'ל
תפישת ההכרה של הראב'ד הראשון
במאמר זה נתמקד בנסיון להסיק את תפישתו האפיסטמולוגית של הראב"ד מדבריו בכמה מקומות ב"אמונה הרמה". בנוסף נתאר את תפישתו של הרב את האדם, ותכליתו כמשכיל רוכש חכמה. בנוסף לכך, יתן לנו עיון בתפישתו האפיסטמולוגית של הראב"ד חלון ומראה אל תפישתו החינוכית אותה ננסה לזהות במאמר הבא.
אי'ל
תכליתו ומטרותיו של ספר 'האמונה הרמה' לראב'ד הראשון
ה"אמונה רמה" הוא ספרו הפילוסופי של רבי אברהם בן דוד זצ"ל , (הראב"ד הראשון - (ד'תת"ע-ד'תתק"מ) (1110-1180), ומהווה את אחד מספרי ההגות הפחות מוכרים במדף הספרים היהודי בכלל, ומאז תקופת הראשונים זצ"ל בפרט. מאמר זה מנתח את תכליתו ומטרותיו של הספר כפי שהוגדרו ע"י הראב"ד.
אי'ל
ציטוטים נבחרים
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U