דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
הגות במחשבת חכמים
עיונים השוואתיים בחכמה
חכמה בגויים תאמין
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

רבי משה בן נחמן- הרמב"ן

מאמרי ניתוח ופרשנות
למשמעות הנס הנסתר במשנת הרמב'ן
מושג ה"נס הנסתר" שטבע הרמב"ן הוא אבן יסוד בהגותו. נס נסתר הוא ההיבט הרוחני שבבסיס כל הוויה, שמראה לאדם מבט מופלט בפנימיות הדברים. עמל האדם בחייו יגלה לו שלל ניסים נסתרים. דרשה לש'ח פרשת בא
אי'ל
בירורים בשיטת ההשגחה ברמב'ן- הקדמה
מאמר זה מנסה לברר את עקרונות שיטת הרמב"ן בהשגחה תוך ביאור מושגי היסוד שמשתמש בהם ותוך הצבעה על עקרונות וכללים במחשבה הניכרים מדבריו. מפאת אורכו של המאמר הוא מחולק כאן ל7 חלקים. ההקדמה מציגה את מבנה המאמר ומהותו
אי'ל
בירורים בשיטת ההשגחה של הרמב'ן-חלק א'
חלק א' עוסק בראייתו של הרמב"ן את נושא ההשגחה כאחד הנושאים העקרוניים בהשקפת היהדות. משום היות האמונה בה, הבסיס לאמונתנו בנבואה ובתורה כולה. ההשגחה היא בסיס ויסוד מוסד להשקפתנו על האלוקות, הבריאה, התורה והיחס הנכון אליהם.
אי'ל
בירורים בשיטת ההשגחה של הרמב'ן-חלק ב'
חלק ב' של המאמר העוסק בתפישת ההשגחה עפ"י הרמב"ן. בפרק זה מוגדרות ההשגחה הפרטית וההשגחה הכללית כמבוא להרחבת הדיון עליהם בפרקים הבאים. עוד נוגע הפרק ביחס בין ידיעה והשגחה ובין השגחה וצדק
אי'ל
ציטוטים נבחרים
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U