דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
מאמרי הגות בתורה
עיונים בחומש בראשית
עיונים בחומש שמות
עיונים בחומש ויקרא
עיונים בחומש במדבר
עיונים בחומש דברים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

פרשת וישלח: ישוב בני יצחק

עיון והגות בחומש בראשית ומפרשיו
פרשת וישלח: ישוב בני יצחק
פרשתנו עוסקת בבית יעקב העצמאי, בהתנתקו מבית לבן. הוא מתמודד עם עוייניו; עשו מבית ושכם מבחוץ ושב להתיישב בארץ אבותיו. סיכום נושאי הפרשה ופירוטם
הנושאים באדיבות הגר"א אאכ"מ
מורא יעקב ומאבקו ל"ב ד'-ל"ב ל"ג (א'-ל')
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא הראשון של פרשת וישלח אודות מורא יעקב ומאבקו עם שרו של עשו. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
מפגש יעקב ועשו ל"ג א'-ל"ג י"ז (ל"א-מ"ז)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השני של פרשת וישלח אודות מפגש יעקב ועשו. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
יעקב בשכם ל"ג י"ח-ל"ד ל"א (מ"ח-פ"א)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השלישי של פרשת וישלח אודות מעשה בית יעקב ושכם. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
בית אל מזבח ומצבה ל"ה א'-ל"ה ט"ו (פ"ב-צ"ו)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא הרביעי של פרשת וישלח אודות בנית יעקב את המזבח בבית אל. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
מות רחל ויצחק ל"ה ט"ז-ל"ה כ"ט (צ"ז-ק"י)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא החמישי של פרשת וישלח המפר על מותם של רחל ויצחק. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
בני עשו ושעיר ל"ו א'-ל"ו מ"ג (קי"א-קנ"ג)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השישי של פרשת וישלח אודות תולדות עשו והאומות שיצאו ממנו ובראשם עמלק. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U