דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
מאמרי הגות בתורה
עיונים בחומש בראשית
עיונים בחומש שמות
עיונים בחומש ויקרא
עיונים בחומש במדבר
עיונים בחומש דברים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

פרשת ויצא: בית יעקב

עיון והגות בחומש בראשית ומפרשיו
פרשת ויצא: בית יעקב
פרשתנו מתארת את תחילת עידן יעקב הרחק מבית אביו בבית לבן משם הלך אחר עיכוב רב. סיכום נושאי הפרשה ופירוטם
באדיבות הגר"א אכצ"מ
חלום יעקב ונדרו כ"ח י'-כ"ח כ"ב (א'-י"ג)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא הראשון של פרשת ויצא אודות חלום יעקב ונדרו. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
רחל ולאה ורמיית לבן כ"ט א'-כ"ט -ל' (י"ד-מ"ג)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השני של פרשת ויצא אודות פגישת יעקב ונישואיו עם רחל ולאה. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
לידת בני יעקב כ"ט ל"א-ל' כ"ד (מ"ד-ע"ב)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השלישי של פרשת "ויצא" אודות לידת בני יעקב. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
צאן לבן ויעקב ל' כ"ה-ל"א ט"ז (ע"ג-צ"ג)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא הרביעי של פרשת "ויצא" אודות ברכת יעקב בצאן לבן. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
בריחת בית יעקב ל"א י"ז-ל"ב ג' (צ"ד-קמ"ח)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא החמישי של פרשת "ויצא" אודות בריחת בית יעקב משנאת עשו. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U