דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
מאמרי הגות בתורה
עיונים בחומש בראשית
עיונים בחומש שמות
עיונים בחומש ויקרא
עיונים בחומש במדבר
עיונים בחומש דברים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

פרשת תולדות: דברי ימי יצחק

עיון והגות בחומש בראשית ומפרשיו
פרשת תולדות: דברי ימי יצחק
בפרשתנו עיקר דברי ימי יצחק מלידת בניו עד להפרדתם על ידי הוריהם. להלן סקירה מתומצתת של הפרשה, מחולקת לתתי נושאים ולינקים ללימוד בכל תת נושא של הפרשה שנלמד והועלה לאתר
הנושאים באדיבות הגר'א אכ'מ
תאומי רבקה כ"ה י"ט-כ"ה ל"ד (א'-ט"ז)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא הראשון של פרשת תולדות אודות לידת תאומי רבקה וההבדלים ביניהם. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
יצחק ואבימלך כ"ו א'-כ"ו ל"ג (י"ז-מ"ט)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השני של פרשת תולדות אודות ירידת יצחק מצריימה ובריתו עם אבימלך. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
ברכות יצחק כ"ו ל"ו-כ"ז מ"א (נ'-צ"ב)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא השלישי של פרשת תולדות אודות ברכות יצחק ליעקב ולעשו. סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
שילוח יעקב כ"ז מ"ב-כ"ח ט' (צ"ג-ק"ו)
סקירת פרושים נבחרים, בתוספת הערות והגות בתת הנושא הרביעי של פרשת תולדות אודות שילוח יעקב על ידי הוריו סקירה זו היא "חיה ודינאמית" ויתווספו אליה אי"ה פרושים והערות נוספות, במהלך הזמן וככל שימשך הלימוד. ניתן להעיר בתחתית הכתוב
אי"ל
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U