דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
מאמרי הגות בתורה
עיונים בחומש בראשית
עיונים בחומש שמות
עיונים בחומש ויקרא
עיונים בחומש במדבר
עיונים בחומש דברים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

עיונים בחומש בראשית

עיונים בחומש בראשית
ספר בראשית: האדם והאדמה ברקע היווצרות עם קדוש להווה
ספר בראשית מתאר את האדם והאדמה העומדים ברקע יצירת עם ישראל שבספר שמות. להלן הקדמה קצרה טרם הלימוד בספר, על רקע תיאור של עיקרי הדברים המובאים בכל פרשה
אי'ל
פרשת בראשית: ראשית העולם האדמה והאנושות
פרשת בראשית עוסקת ביצירת העולם והאנושות הקדומה עד להשחתתה, דהיינו מאדם עד נח. סיכום נושאי הפרשה ופירוטם.
אי"ל
פרשת נח: השחתת הארץ וחידושה
פרשת נח עוסקת בהשחתת האנושות הקדומה והמושחתת ותקומת האנושות המחודשת עד לאנושות המובחרת, דהיינו מנח עד אברהם. סיכום נושאי הפרשה ופירוטם
אי"ל
פרשת לך לך: פתיחת עידן אברהם
פרשת לך לך עוסקת בתחילת עידן אברהם שהוא בעצם עידן ישראל. אברהם עצמו נותק מהאנושות הקודמת ששכחה את שם השם, והוא קרא לו מחדש. בפרשה זו הופך אברם הקדום לאברהם, ממנו יצא העם האמור להיות אור לגויים. סיכום נושאי הפרשה ופירוטם
אי"ל
פרשת וירא: גדולת אברהם
פרשת וירא מתארת את חיי אברהם אבינו לאחר ברית המילה, ואת נסיונותיו השונים על רקע מהפכת סדום, ושיאם בעקדת יצחק. סיכום נושאי הפרשה ופירוטם
אי"ל
פרשת חיי שרה: מעבר תקופת אברהם וישוב בניו
פרשת חיי שרה מתארת את סוף עידן אברהם מפטירת שרה ונשואי יצחק עד פטירת אברהם ותולדות ישמעאל. סיכום נושאי הפרשה ופירוטם
אי"ל
פרשת תולדות: דברי ימי יצחק
בפרשתנו עיקר דברי ימי יצחק מלידת בניו עד להפרדתם על ידי הוריהם. סיכום נושאי הפרשה ופירושיהם
אי"ל
פרשת ויצא: בית יעקב
פרשתנו מתארת את תחילת עידן יעקב הרחק מבית אביו בבית לבן משם הלך אחר עיכוב רב. סיכום נושאי הפרשה ופירושיהם
אי"ל
פרשת וישלח: ישוב בני יצחק
פרשתנו עוסקת בבית יעקב העצמאי, בהתנתקו מבית לבן. הוא מתמודד עם עוייניו; עשו מבית ושכם מבחוץ ושב להתיישב בארץ אבותיו. פירוט נושאי הפרשה ופירושיהם
אי"ל
פרשת וישב: חיי יוסף ויהודה
בפרשתנו מתחיל עידן בני יעקב במאורעות סביב יוסף וגם יהודה. פירוט נושאי הפרשה ופירושיהם
אי"ל
פרשת מקץ: יוסף ואחיו במצרים
בפרשתנו עולה יוסף מבור בית הסוהר, להיות למשנה למלך המשביר שבר לכל הארצות והאוחז באחיו באמצעות עלילותיו, סביב השבר אשר הם שוברים. פירוט נושאי הפרשה ופירושיהם
אי"ל
פרשת ויגש: ירידת ישראל למצרים
פרשתנו עוסקת באיחוד בית יעקב באחיזת יוסף באחיו והתגלותו ובירידת הבית למצרים, שם כלכלו יוסף לפי הטף. פירוט נושאי הפרשה ופירושם
אי"ל
פרשת ויחי: האסף יעקב ודבריו לבניו
פרשת ויחי חותמת את ספר בראשית, ספר תיאור העולם שברקע יצירת עם ישראל. הספר החל בכלל הבריאה שמתוכה בריאת האדם והמשיך עד לסוף חיי אבות אומתנו. גם יוסף נכלל בספר האבות. אישיותו ומאורעותיו השפיעו על עיצוב העם המוקם. כן נחשב הוא לאבי שבטים, שהרי שני בניו הם שנטלו את מקומו בכלל שבטי ישראל 'כראובן ושמעון'. פרוט נושאי הפרשה ופירושם
אי"ל
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U