דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
מאמרי הגות בתורה
עיונים בחומש בראשית
עיונים בחומש שמות
עיונים בחומש ויקרא
עיונים בחומש במדבר
עיונים בחומש דברים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

מאמרי הגות בתורה

מאמרי הגות בתורה
פרשת בשלח: עולם חסד יבנה
הרמב"ם כותב ששלש עשרה מידות הרחמים הן תשובה לשאלתו של משה "הודיעני נא דרכיך ואדעך". מה משמעותו של הדגש על מידות אלה דווקא ומהי משמעותה של 'הליכה בדרכיו'?
אי'ל
'ויותר יעקב לבדו'-טעמים ביחודו של עם ישראל
מאבקו של יעקב כנגד שרו של עשו באותו לילה חשוך, מהווה סימן לדורות למאבקינו מול עמים ואימפריות. כמו יעקב שנותר לבדו, כך גם על בניו, ישראל, לעמוד "לבדם", בעודם שומרים על יחודיותם שאך עימה יגיעו שלמים ל'עלות השחר'. מהן כמה מטעמיה של יחודיות זו לעם וליחידים שבו?
אי'ל
'לא תשיך לאחיך': התבוננות עקרונית על איסור ריבית
התורה אוסרת על בן ישראל להלוות או ללוות בריבית מבן ישראל אחר. לאחר סקירה קצרה על סוגי הריביות האסורות דאורייתא ודרבנן, ננסה לעמוד על טעמה העקרוני של מצווה זו דרך מחשבתם של שני חכמים מתקופות שונות. האם המצווה, המתבטאת ביחסים שבין אדם לחברו באה אך למען תיקון חברתי, או שמא שרשה בתפישה מטאפיזית אליה מכוונת התורה את איש ישראל? בנוסף, מהו מקומו של היתר העסקה לאור איסור גורף זה?
אי'ל
תכלית חכמה
מדוע זה העושה טובה לאחד, אוהב אותו (את המקבל) יותר מאשר המקבל אוהב את הנותן, בעוד שלפי ההגיון היה אמור להיות ההפך? רבי ירוחם הלוי, המביא שאלה זו שנשאל הפילוסוף אריסטו, מכניסנו בשערו של דיון עקרוני באשר למניע הנכון ביותר לפעולותיו של איש האמת. עיון בדברי הרמב"ם בנושא, מלמד הבדל עדין אך מהותי בין תפישתו של אריסטו לתפישת התורה.
אי'ל
שמו של אדם
פרשיות ויקהל פקודי והקריאה בשם בצלאל בן אורי בן חור לבנין המשכן מלמדים אותנו כמה יסודות עקרוניים באשר למהות קנין מעלותיו של אדם. ארון הברית מבטא את מהותו של בצלאל בונהו ככלי נושא לחכמת לב וצדק
אי'ל
חשיבות הסדר: התאמת התורה העולם והאדם
מדברי חז"ל מובן שישנה התאמה מוחלטת בין התורה העולם והאדם הנקרא עולם קטן. ישנה גם התאמה בין העולם למשכן. הכרה זו מדגישה את חשיבותם של סדר ובהירות בחיי האדם בכל אשר יחשוב ויעשה
אי'ל
מהי התורה?
מהי מהותה של תורת ישראל? מהי אותה תורה שרוחה ספוגה בנשמות כל אחד ואחת מאתנו, דרך שרשרת של דורות כה רבים? האם התורה היא ספר פילוסופיה? ספר היסטוריה? ספר מדע? או שמא מאופיינת היא בצורה אחרת?
אי'ל
ברית מילה - המסע בעקבות האמת
במעשה ברית המילה מצוינת רמת מסירות ונאמנות מירבית למצווה המדריכה, שהיא מה שמייצג לכל יהודי את הנכון, ואת הדרך לנכון- וזאת דווקא דרך האבר אליו מופנית מודעות מירבית בשלבים מאוחרים יותר בחיים
אי'ל
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U