דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

הגות במחשבת חכמים

מאמרי ניתוח ופרשנות
למשמעות הנס הנסתר במשנת הרמב'ן
מושג ה"נס הנסתר" שטבע הרמב"ן הוא אבן יסוד בהגותו. נס נסתר הוא ההיבט הרוחני שבבסיס כל הוויה, שמראה לאדם מבט מופלט בפנימיות הדברים. עמל האדם בחייו יגלה לו שלל ניסים נסתרים. דרשה לש'ח פרשת בא
אי'ל
רבי אברהם בן הרמב"ם- קישורים נוספים
קישורים נוספים לאתרים ובהם פרטים נוספים על קורות חייו של הראב"ם וטקסטים לספריו.
אי'ל
מאמרים באתר בהם מופיעים פירושים של הרש"ר הירש
במספר מאמרים באתר אני מצטט או מסכם קטעים מפירושיו והגותו של הרש"ר הירש זצ"ל שהיווה ועודו אחד ממורי דרכי בלימודי וגישתי הכללית לתורה ולחיים. להלן קישורים לכמה ממאמרים אלה
אי'ל
תכלית האדם במשנתו של הראב"ד הראשון
במאמר זה נבחן את תפישתו של הראב"ד את תכלית האדם ומעלתו. מעלת החכמה היא תכלית האדם ויתרונו. גם החכמות כולן, נודעות לאדם על פי דרגותיהן השונות, בשביל ההולך ועולה שלב אחר שלב עד העליונה שבהן, שהיודע אותה השיג את החכמה הנעלה ביותר, והיא שלמות הידיעה בה' ית'.
אי'ל
קורות חייו של הראב'ד הראשון
רבי אברהם בן דוד זצ"ל, (הראב"ד הראשון) (ד'תת"ע-ד'תתק"מ) (1110-1180) (להלן "הראב"ד"), נולד בקורדובה, ונהרג על קידוש ה' בטולדו שבספרד. דמותו היא דמות מופת ליהודי השומר ועושה, לומד ומלמד.
אי'ל
מסרים חינוכיים במשנתו של הראב"ד הראשון
לסיכום המסרים החינוכיים הנובעים מתפישת הראב"ד ב"אמונה הרמה", עולה תמונה אחדותית מופלאה בה על האדם, היצור השכלי, שהוא תכלית הבריאה, לראות את חייו כמסע לרכישה ולישום החכמה העליונה, ידיעת ה', שהיא הדרגה הגבוהה ביותר האפשרית לו מתוך כלל החכמות.
אי'ל
תפישת ההכרה של הראב'ד הראשון
במאמר זה נתמקד בנסיון להסיק את תפישתו האפיסטמולוגית של הראב"ד מדבריו בכמה מקומות ב"אמונה הרמה". בנוסף נתאר את תפישתו של הרב את האדם, ותכליתו כמשכיל רוכש חכמה. בנוסף לכך, יתן לנו עיון בתפישתו האפיסטמולוגית של הראב"ד חלון ומראה אל תפישתו החינוכית אותה ננסה לזהות במאמר הבא.
אי'ל
תכליתו ומטרותיו של ספר 'האמונה הרמה' לראב'ד הראשון
ה"אמונה רמה" הוא ספרו הפילוסופי של רבי אברהם בן דוד זצ"ל , (הראב"ד הראשון - (ד'תת"ע-ד'תתק"מ) (1110-1180), ומהווה את אחד מספרי ההגות הפחות מוכרים במדף הספרים היהודי בכלל, ומאז תקופת הראשונים זצ"ל בפרט. מאמר זה מנתח את תכליתו ומטרותיו של הספר כפי שהוגדרו ע"י הראב"ד.
אי'ל
בירורים בשיטת ההשגחה ברמב'ן- הקדמה
מאמר זה מנסה לברר את עקרונות שיטת הרמב"ן בהשגחה תוך ביאור מושגי היסוד שמשתמש בהם ותוך הצבעה על עקרונות וכללים במחשבה הניכרים מדבריו. מפאת אורכו של המאמר הוא מחולק כאן ל7 חלקים. ההקדמה מציגה את מבנה המאמר ומהותו
אי'ל
בירורים בשיטת ההשגחה של הרמב'ן-חלק א'
חלק א' עוסק בראייתו של הרמב"ן את נושא ההשגחה כאחד הנושאים העקרוניים בהשקפת היהדות. משום היות האמונה בה, הבסיס לאמונתנו בנבואה ובתורה כולה. ההשגחה היא בסיס ויסוד מוסד להשקפתנו על האלוקות, הבריאה, התורה והיחס הנכון אליהם.
אי'ל
עוד בערוץ
ציטוטים נבחרים
עוד בערוץ
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U