דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
מאמרי הגות בתורה
עיונים בחומש בראשית
עיונים בחומש שמות
עיונים בחומש ויקרא
עיונים בחומש במדבר
עיונים בחומש דברים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

תורת חיים

מאמרי הגות בתורה
פרשת בשלח: עולם חסד יבנה
הרמב"ם כותב ששלש עשרה מידות הרחמים הן תשובה לשאלתו של משה "הודיעני נא דרכיך ואדעך". מה משמעותו של הדגש על מידות אלה דווקא ומהי משמעותה של 'הליכה בדרכיו'?
אי'ל
'ויותר יעקב לבדו'-טעמים ביחודו של עם ישראל
מאבקו של יעקב כנגד שרו של עשו באותו לילה חשוך, מהווה סימן לדורות למאבקינו מול עמים ואימפריות. כמו יעקב שנותר לבדו, כך גם על בניו, ישראל, לעמוד "לבדם", בעודם שומרים על יחודיותם שאך עימה יגיעו שלמים ל'עלות השחר'. מהן כמה מטעמיה של יחודיות זו לעם וליחידים שבו?
אי'ל
'לא תשיך לאחיך': התבוננות עקרונית על איסור ריבית
התורה אוסרת על בן ישראל להלוות או ללוות בריבית מבן ישראל אחר. לאחר סקירה קצרה על סוגי הריביות האסורות דאורייתא ודרבנן, ננסה לעמוד על טעמה העקרוני של מצווה זו דרך מחשבתם של שני חכמים מתקופות שונות. האם המצווה, המתבטאת ביחסים שבין אדם לחברו באה אך למען תיקון חברתי, או שמא שרשה בתפישה מטאפיזית אליה מכוונת התורה את איש ישראל? בנוסף, מהו מקומו של היתר העסקה לאור איסור גורף זה?
אי'ל
תכלית חכמה
מדוע זה העושה טובה לאחד, אוהב אותו (את המקבל) יותר מאשר המקבל אוהב את הנותן, בעוד שלפי ההגיון היה אמור להיות ההפך? רבי ירוחם הלוי, המביא שאלה זו שנשאל הפילוסוף אריסטו, מכניסנו בשערו של דיון עקרוני באשר למניע הנכון ביותר לפעולותיו של איש האמת. עיון בדברי הרמב"ם בנושא, מלמד הבדל עדין אך מהותי בין תפישתו של אריסטו לתפישת התורה.
אי'ל
שמו של אדם
פרשיות ויקהל פקודי והקריאה בשם בצלאל בן אורי בן חור לבנין המשכן מלמדים אותנו כמה יסודות עקרוניים באשר למהות קנין מעלותיו של אדם. ארון הברית מבטא את מהותו של בצלאל בונהו ככלי נושא לחכמת לב וצדק
אי'ל
חשיבות הסדר: התאמת התורה העולם והאדם
מדברי חז"ל מובן שישנה התאמה מוחלטת בין התורה העולם והאדם הנקרא עולם קטן. ישנה גם התאמה בין העולם למשכן. הכרה זו מדגישה את חשיבותם של סדר ובהירות בחיי האדם בכל אשר יחשוב ויעשה
אי'ל
מהי התורה?
מהי מהותה של תורת ישראל? מהי אותה תורה שרוחה ספוגה בנשמות כל אחד ואחת מאתנו, דרך שרשרת של דורות כה רבים? האם התורה היא ספר פילוסופיה? ספר היסטוריה? ספר מדע? או שמא מאופיינת היא בצורה אחרת?
אי'ל
ברית מילה - המסע בעקבות האמת
במעשה ברית המילה מצוינת רמת מסירות ונאמנות מירבית למצווה המדריכה, שהיא מה שמייצג לכל יהודי את הנכון, ואת הדרך לנכון- וזאת דווקא דרך האבר אליו מופנית מודעות מירבית בשלבים מאוחרים יותר בחיים
אי'ל
עוד בערוץ
עיונים בחומש בראשית
ספר בראשית: האדם והאדמה ברקע היווצרות עם קדוש להווה
ספר בראשית מתאר את האדם והאדמה העומדים ברקע יצירת עם ישראל שבספר שמות. להלן הקדמה קצרה טרם הלימוד בספר, על רקע תיאור של עיקרי הדברים המובאים בכל פרשה
אי'ל
פרשת בראשית: ראשית העולם האדמה והאנושות
פרשת בראשית עוסקת ביצירת העולם והאנושות הקדומה עד להשחתתה, דהיינו מאדם עד נח. סיכום נושאי הפרשה ופירוטם.
אי"ל
פרשת נח: השחתת הארץ וחידושה
פרשת נח עוסקת בהשחתת האנושות הקדומה והמושחתת ותקומת האנושות המחודשת עד לאנושות המובחרת, דהיינו מנח עד אברהם. סיכום נושאי הפרשה ופירוטם
אי"ל
פרשת לך לך: פתיחת עידן אברהם
פרשת לך לך עוסקת בתחילת עידן אברהם שהוא בעצם עידן ישראל. אברהם עצמו נותק מהאנושות הקודמת ששכחה את שם השם, והוא קרא לו מחדש. בפרשה זו הופך אברם הקדום לאברהם, ממנו יצא העם האמור להיות אור לגויים. סיכום נושאי הפרשה ופירוטם
אי"ל
פרשת וירא: גדולת אברהם
פרשת וירא מתארת את חיי אברהם אבינו לאחר ברית המילה, ואת נסיונותיו השונים על רקע מהפכת סדום, ושיאם בעקדת יצחק. סיכום נושאי הפרשה ופירוטם
אי"ל
פרשת חיי שרה: מעבר תקופת אברהם וישוב בניו
פרשת חיי שרה מתארת את סוף עידן אברהם מפטירת שרה ונשואי יצחק עד פטירת אברהם ותולדות ישמעאל. סיכום נושאי הפרשה ופירוטם
אי"ל
פרשת תולדות: דברי ימי יצחק
בפרשתנו עיקר דברי ימי יצחק מלידת בניו עד להפרדתם על ידי הוריהם. סיכום נושאי הפרשה ופירושיהם
אי"ל
פרשת ויצא: בית יעקב
פרשתנו מתארת את תחילת עידן יעקב הרחק מבית אביו בבית לבן משם הלך אחר עיכוב רב. סיכום נושאי הפרשה ופירושיהם
אי"ל
פרשת וישלח: ישוב בני יצחק
פרשתנו עוסקת בבית יעקב העצמאי, בהתנתקו מבית לבן. הוא מתמודד עם עוייניו; עשו מבית ושכם מבחוץ ושב להתיישב בארץ אבותיו. פירוט נושאי הפרשה ופירושיהם
אי"ל
פרשת וישב: חיי יוסף ויהודה
בפרשתנו מתחיל עידן בני יעקב במאורעות סביב יוסף וגם יהודה. פירוט נושאי הפרשה ופירושיהם
אי"ל
עוד בערוץ
עיונים בחומש שמות
ספר שמות: יצירת חברת עם קדוש אשר משכן ההווה בתוכו
ספר שמות עוסק ביצירת עם ישראל עם השם אשר משכן השם בתוכו, החל מלידת העם בכור הברזל המצרי עד להיותו עם המקבל את תורת השם ואשר בתוכו נבנה משכן להשם וללוחותיו ומוכן לעבודת הקרבנות, המקרבת אל השם את עמו.
הנושאים והסקירה באדיבות הגר'א אכצ'מ
פרשת שמות:השעבוד במצרים ומשה שליח השם
פרשת שמות מתארת את התרבות העם במצרים והתעמרות מצרים בם עד מינוי משה ובואו אל פרעה למען ישלח את העם. סיכום נושאי הפרשה ופירוטם
אי"ל
עוד בערוץ
עיונים בחומש ויקרא
ספר ויקרא: התקדש עם קדוש בשיוכו למקדש משכן השם
לאחר ספר בראשית המתאר את השתלשלות הבריאה עד ליצירת משפחת אבות האומה, מהם יווצר עם ישראל וספר שמות המתאר את יצירת עם השם בהוצאתו ממצרים, מתן תורה ובניית המשכן, פותח ספר ויקרא בעצם התקרבות ישראל לקדושת השם בהקרבת קרבנות, הזהרות מטומאה ושיוך כלל החיים להשם.
הנושאים והסקירה באדיבות הגר'א אכצ'מ
פרשת תזריע
פרשת תזריע ממשיכה בנושא טהרת ישראל אל מול קודש השם בטומאה היוצאת מהגוף על ידי לידה ונגעי הגוף והבגד.להלן רשימת תתי נושאים לנוחיות הלימוד בעקרונות ובפרטים. הנושאים באדיבות הגר"א אכצ"מ. הערות והצעות יתקבלו בברכה.
הנושאים באדיבות הגר"א אכצ"מ
עוד בערוץ
עיונים בחומש במדבר
עוד בערוץ
עיונים בחומש דברים
עוד בערוץ
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U