דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

מילון מושגים

מטרת ערוץ זה היא קיומו והתפתחותו המתמדת של מילון מושגים פילוסופי-ניתוחי בהסתמך על תרומתם של הוגי ואורחי האתר. כל גולש יכול להגיב/להוסיף/להקשות על נכונותו של כל ערך נתון במקום המיועד לכך (בסופו של כל ערך). כל תגובה הולמת תפורסם. כל תוספת ושיפור לערך תתווסף למילון עצמו.

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
אמת

[אמת, אמנ]

אמת- לשון התאמה למציאות

בר' כ"ד, כ"ז (מ"ז) "ויאמר ברוך השם אלקי אדני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדני אנכי בדרך נחני השם בית אחי אדני"
ד"ס: "חסדו ואמתו": אמת היא ההנהגה בקבועה המתאימה למעשי האדם. חסד היא טובה עודפת"
 
ציטוטים שונים להעמקת הלימוד:
 
"והאמת והשלום אהבו"[זכריה ח,יט] "אין די בהכרת האמת בלבד, אלא צריך לאהוב אותה, ללחום למענה בכל הדרכים והאמצעים, לרבות הקרבת השלום, אשר חשיבותו בחיי האדם היא שניה במעלה לחשיבותה של האמת. יש לאהוב את האמת ולתעב אשליות שוא וכל סתירה בין חובתנו ופעולתנו. עלינו להכיר ולרצות את כל אשר אנו חייבים לעשות. זוהי האמת היחידה המהווה את הנכס החשוב ביותר, שבו תלויים כל יתר נכסי החיים. אמת החיים היא אך ורק בטול רצוננו מפני רצון השם, וזהו התנאי היחידי לישע האלוקי. כל השאר אינו אלא שקר וכזב.

"ברם לאהבת האמת קודמת הכרת האמת, שכן כל אהבה נובעת רק מתוך הכרה, וכל הכרה אמיתית מביאה לידי אהבה אמיתית."

"כה אמר השם, שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים ונקראה ירושלים עיר האמת.."

"הם שכחו כי השלום אינו אלא משנה לאמת, וכי האמת היא היסוד לכל צורות השלום, הן בשמים והן עלי אדמות. אמת מהי? האם אמיתם של בני האדם היא היא האמת? לגבי תודעת האדם מהווה האמת את ההשלמה בין ההכרה המופשטת של האדם ובין המציאות המוחשית. בחיים מהווה האמת את ההשלמה בין המעשים והמצוות, בין הפעולה והיעוד, בין ההגשמה והתכלית. כך מהווה האמת את ההרמוניה של הכרה רוחנית וחיים מעשיים לפי רצון השם, ועל כן היא היא השלום הנכון והנצחי עלי אדמות" 4

“אם השלום אינו מהווה סכנה ומכשול לאמת ואינו נקנה במחיר האמת, הרי שמירת השלום וטיפוחו, גם בתקופות אפלות שבהן לא הכל שואפים לאמת-הם בגדר מצווה רבה. אין להרתע מפני מאבק, אפילו נגד העולם כולו, כל אימת שמדובר בהצלת האמת. וכיון שמשיגים את האמת, יש לשקוד עליה ולטפחה על יסוד השלום. האמת אינה עשויה לפרוח אלא על קרקע השלום." 5

"אמת המוחלטת הטהורה והנצחית, אשר בה וממנה נובע השלום המוחלט, הטהור והנצחי-מהווה את הסמל היחידי לגאולה שלמה ואמיתית, לעתיד המובטח לנו מאת השם. השלום על חשבון האמת ערער את עצמאותנו המדינית הראשונה, ואילו האמת התועלתנית, שנוצלה רק לטובתם הפרטית של שליטים רודפי כבוד ובצע ערערה את עצמאותנו המדינית השניה" 6

ברוך השם אלקי ישראל, האמת במובן האמיתות הברורה, המאמת לבני אדם מציאת נפשם בוודאות גמורה, ובאמצעותה מצאו את תחושותיהם [סוגי חושיהם] מציאות וודאית, ובהם ידעו את ידיעותיהם ידיעה צודקת, ונסתלקו מהם בכך השבושים, וסרו כל ידי כך הספקות, ונתלבנו להם הראיות, ונזדככו להם ההוכחות, ישתבח מעל לכל תיאור נעלה ותהלה" 7

וכוונת רבינו שכל "אמת" בשמוש בני אדם אינה אלא קביעת מושג או דבר כפי שהוא משתקף בחושי האדם או הבנתו, אף שכשלעצמו אין אותה קביעה אמתתו. אבל כלפי השם זוהי האמת במהותה ובכל הקיפה, אע'פ שהיא משתקפת בעיני רוח כל אחד מן המעיינים באופן שונה.8 [הערה: במונחים פילוסופיים זה ההבדל בין אקסיומה [ההווה הווה], להגדרתם של EXISTENTS ] ]

חסד ואמת- מעשה אהבה, שאינו פוגע באמת. "אמת" היא התבלין, קב החומטין, השומר על עושה החסד, שלא יאבד בידיו את העיקר: את האמת."9

"יכול האדם לאחוז באמת, וממילא יעזבנו הרצון החלש, עם כל הדמיונות שמגבב עליו, ויכול הוא ג"כ להסיח דעתו מן האמת, ולקבל את הדמיונות במקומה, ויתרחק מן הרצון אשר האמת עמו. יכולת זו לכאן ולכאן- היינו בחירה. ובחירה זו תלויה בו לגמרי, ואין סיבה שתסובב אותה".10

גורם עיקרי להצלחת אברהם היה השליטה העצמית שסיגל לעצמו...... שלטון מוחלט על עצמו. הוא לימד שיטה זו לעבדו אליעזר ולבנו ולנכדו. ללא יכולת שליטה זו בלתי אפשרי היה להגיע להשגה ולהקים את מבנה התבונה אותו הצליח לייסד. בכל דור חזו בני אדם באותן תופעות בהן התבונן אברהם, אך רק בודדים הגיעו למסקנתו הכוללת, ואפילו אלו לא הצליחו להשיג תוצאות כה מושלמות כמוהו. משום שאנשים מונעים ע"י תאוות, פחדים ודעות קדומות והם אסירי הרגלים ועצלות, ונכנעים ללחצי דעת קהל. בכל צעד מופרעת ומשוחדת תבונתם, ולכן הם מגיעים בדרך כלל למסקנות רחוקות מן האמת. אברהם אימן את עצמו להתעלם מן השאיפה להסכמה ציבורית והיה מסוגל להשתחרר מאפילת זמנו....... אף שיקול לא חצץ בינו לבין האמת. מפני שהיה מיוחד בשליטה עצמית ושלמות המידות, השיג מעלה מושלמת של מוחו, ובכך הפך להוגה הדעות המקורי ביותר בתולדות המין האנושי"11

"אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף"12

"מאחר שהשחד יעור עיני חכמים ואין אדם רואה חובה לעצמו, איך אפשר הוא שנבחין את האמת?.... אמנם התשובה שאין הנגיעה מכסה לגמרי את האמת, כי גם אחרי אשר יפתה היצר את האדם לומר כי גם דרך השקר אמת הוא, מ"מ יודע הוא בעצמו שדרך האמת אמיתית יותר, ורק יחשוב את השקר כמו תחליף לאמת"...... וצריך האדם להתרכז על זה, ולהתבונן תמיד כי רק האמת היא המציאות, ואשר ידמה לה שקר הוא ואינו כלום, ובהתבוננות היראה ישתמש להנצל מן השקר. ובשעה שמבחין האדם עניניו עפ"י הסתכלות זו זהו אשר הורגלנו לקרוא שהוא מביט במבט האמת."

"שלמות כל מדרגה היא כשמגיע בה האדם אל הרגשת הכלליות. לא יתערבו החסד והגבורה לשמש בבת אחת, אלא יתחלפו בזה אחר זה. זוהי דרך העליה. ומה יניעו וישמש לו כח דחיפה לעליה זו? זוהי המדה הנקראת בספרים הקדושים "אמת" ו"תפארת", והיא בחינת התורה הקדושה, כי בחינת התורה היא לימוד ועליה כאחת- השאיפה לאמת למען האמת באשר היא תכלית האדם". [מכתב מאליהו ג', 35]

 

תגובה לכתבה הוספת תגובה
תגובות
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U