דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

מילון מושגים

מטרת ערוץ זה היא קיומו והתפתחותו המתמדת של מילון מושגים פילוסופי-ניתוחי בהסתמך על תרומתם של הוגי ואורחי האתר. כל גולש יכול להגיב/להוסיף/להקשות על נכונותו של כל ערך נתון במקום המיועד לכך (בסופו של כל ערך). כל תגובה הולמת תפורסם. כל תוספת ושיפור לערך תתווסף למילון עצמו.

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
אלקים
שרש אלה, אליו
 
ביאורים ממקורות שונים על כוונת המילה:

"אלוקים": ד"ס (בראשית א'): "בתורה נזכרים שמות שונים של הבורא לפי הפעולות שהוא מתגלה בהן לפני בני אדם. על פעולות הנעשות במידת הדין שתוכנה היא דייקנות מוחלטת, סדר מדוקדק ובלתי ניתן לשינויים- נזכר השם אלוקים. לפיכך נזכר בכל פרשת בראשית, המספרת על יצירת הטבע שפעולתו היא קבועה ולא משתנית, השם אלוקים, ולהלן בעניינים דומים".

"עיקר רצף הדברים הוא בריכוז שבחוויית תקשורת אדם לאדם המרוממת אותו מתחושת ההרכב המגעי [החמרי] לאיחוד מהותו כיודע ומבקש, עם היודע ומבקש המתעורר בזולתו. לעומת זאת, הרצף ההוויתי נחווה בכל מציאות כאחדות האדם ההווה, עם כל הווה, בעוצמה רבה יותר מאשר אחדות האדם כאדם עם כל אדם שבמימדיות. זו עוצמת אחדות גווני השוני: אלוקים, שמשמעותה: צירוף מציאות א ל מציאות." [הגר"א אכצ"מ, יסודות א, יז]

"האדם מודע שבראשית תודעתו הוא חווה את כל השוני במציאות בהוויה אחדותית כמו מפה אחת שעליה ציורים שונים. אך כיון שמיקודו התחושתי במציאות אינו מתאים עם המפה אלא מופיע כשברי מפה, עליו לסדר את מיקודו ולהתאימו למפה על ידי תרגול מעשי ומחשבתי. 'אלוקים' מורה על מחשבת כוח המניע דבר 'אל' דבר בדברים השונים. אות ב' הקודמת לראשית, מאפשרת לנו לדבר על התמורות במציאות במסגרת אחדות ה'ראשית', בה התמורה היסודית היא התבהרות הבריאה". [הגר"א אכצ"מ פרוש בראשית, א', א']
 
ציטוטים יפים ממקורות שונים למעוניינים להעמיק בעוד היבטים:

"ויברכהו ויאמר ברוך אברם לא-ל עליון קנה שמים וארץ" [בראשית, קפיטול י'ד, י'ט]. "מלכיצדק ידע שהא-ל איננו רק "אל עליון", אלא קונה שמים וארץ. אין הוא רק יושב מרום, השוכן לעד למעלה מן העולם. אין הוא רק אל שלא ישתנה, כל כוחות הטבע וההיסטוריה מסורים לשלטונו היחיד- ואף אל פי כן יניח להם ללכת באשר ילכו. אין הוא רק "אלהא דאלהא", אשר חוג שמיים יתהלך, לשעבר ברא את העולם, ואחר כך הניחו לשלטון האלים הכפופים לו-לא כן, אלא הוא "קונה שמים וארץ"

....."קונה" הוא הבטוי ההולם ביותר ליחס שמים וארץ לאל העליון. אדונם איננו נראה, אך אין לך גרגיר אבק, שלא ימשך אחר אדונו היחיד.... התואר קונה שמים וארץ קובע עובדה ומציג דרישה. העובדה: כל הנברא בשמים ובארץ, שאין לו בחירה חפשית, מסור להנהגת השם. הדרישה: כדרך שהעולם כולו ממליך את השם, בלא דעת ובלא רצון, כך חובה על האדם להמליך את השם בדעת ובבחירה חפשית. ברצונו החפשי יקדיש את חייו לעבודת השם לבדה. נמצאת אומר: מלכיצדק ידע שמלכות אל עליון איננה מוגבלת לתחום העיר שלם, אלא כל האנושות כולה בין שמים וארץ חייבת לקבל את עול מלכותו. על האדם להשלים את הצדק האלקי למען יהיה שלם וימצא שלום [רש'ר הירש, פרשת לך לך, שם]

שם אלהים משותף להשם ולמלאכים, ולדיינים מנהיגי המדינות. [רמב"ם מורה א', ב']

א-ל- "יסוד כל הכוחות, מניע כל התנועות, מקור כל השאיפות, הוא המתקדם במרצו ובגבורתו העל מושגיים לקראת מטרותיו. הוא המניע את כל לקראת מטרותיו ושום דבר אינו מסוגל לעמוד בפניו- והוא הנותן כח ומקום לכל ניד ותנועה, המיועדות לקרב את הבריאה אלי הגשמת מטרותיו" [רש'ר הירש זצ'ל, עונות השנה ד', ע'מ קע'ו[

אלקי השמים והארץ, השולט על כל צעד בחיינו, המעניק לנו את כל נשימה ונשימה- מושל על על כל פעולה וכל מחשבה שלנו, על כל דיבורינו, הנאותינו ורגשותינו. לפיכך אין הוא מצטמצם בבתי כנסת בלבד, כי נמצא הוא בתוך לבבנו, בתוך בתינו, בכל חדר ולשכה, בחיי המשפחה ובחיים האזרחיים שלנו" [ר' הירש, עונות השנה ד', ע'מ רט'ו]

"וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה" [מחזור ראש השנה]

תגובה לכתבה הוספת תגובה
תגובות
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U