דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
הגות עיון ומחשבה
ביסודות הקיום
הכרת האדם
מידות ומוסר
בין אדם לחברו
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

ביסודות הקיום

סיפור הבריאה ופיזיקה מודרנית, האמנם סתירה?

היכול אדם נאור בן המאה ה-21 להתייחס ברצינות לתיאור עתיק על שבעה ימי בראשית, כשיודע על תיאוריות מדעיות המספרות על יקום בן 15 מיליארד שנה, מפץ גדול, ותיאוריות חדשניות אף יותר?
פורסם בכתב העת "עת לדעת", נובמבר 2003.
 
ב-1929 הכריזו האבל ומילטון על תגליתם כי היקום מתפשט תדיר. תגלית זו היוותה את אחת מהמהפכות האינטלקטואליות הגדולות של המאה ה-20, ושינתה משמעותית את הדיון המדעי על מוצא היקום.

התפשטות הגלאקסיות, והתרחקותן המתמדת אלו מאלו, הובילו למסקנה שלפני זמן רב ביותר, הן היו קרובות מאד. הפיזיקאי הנודע סטיבן הוקינג, בצוותא עם עמיתו המתמטיקאי רוג'ר פנרוז, הצליחו לבסס תיאוריה על פיה קיים היקום שלנו מזה 10-15 מיליארדי שנים, וזאת על סמך תורת היחסות הכללית, ומהירות התפשטותן של הגלאקסיות. כיום מוצעות כבר תיאוריות חדשות, ביניהן כאלו המדברות על יקומים מקבילים במרחב אינסופי, שלכל אחד היסטוריה משלו, או על יקום אחד בעל משטח סגור, חסר גבולות לכאורה ועגול כמו כדור הארץ למסתכל מ"בחוץ".

מספר המאמרים המדעיים המתפרסמים בעולם, עמד בשנת 2000 על כ-900,000, וזאת לעומת כ-90,000 בשנת 1950, וכ-9,000 מאמרים בשנת 1900. סביר מאד להניח, לאור קצב ההתפתחות המדעית המופלאה, והשתכללותם של אביזרי המדידה והתצפית השונים, שככל שיעבור עוד זמן יזומנו לעולם תיאוריות חדשות העוסקות בתולדות היקום, נקודת התחלתו, ומשך קיומו.

במקביל לתיאוריות הפיזיקה המודרנית, המקובלות ברחבי עולם המדע הדינאמי, עומדים מספר פסוקים בספר בראשית כמגדלור יציב ובלתי משתנה, ומתארים התפתחות של עולם וכל אשר בו, משמים ועד ארץ, מכוכבים עד רמשים תוך שבעה (!?) ימים, וזאת לפני 5764 שנים בלבד. במבט ראשון ניתן לכאורה לקבוע שישנה סתירה בולטת בין תיאוריה מבוססת היטב המדברת על יקום בן 10-15 מיליארדי שנים, ובין הכתוב באותם פסוקים עתיקים.

האמנם סתירה?

שלא כמו רבים מעמיתי, אין כוונתי בשורות הבאות לנסות ולהוכיח תיאוריה מדעית זו או אחרת דרך התורה. ראשית, התורה אינה ספר מדע, והגם שישנן בה אמיתות מדעיות, היא אינה דנה באופן ישיר בשאלות מדעיות. בנוסף, מטבען, משתנות כאמור התיאוריות המדעיות ומתעדכנות ככל שאפשרויות הבדיקה מתפתחות, וככל שגדל שטח הפנים של המחשבה האנושית. בהתאם לכך, מבחינת מחשבת היהדות, הרואה בעקרונות המוצגים בתורה, כבעלי ערך אובייקטיבי נצחי, אין ראוי לכרוך ולהתנות את דברי התורה בשינוי זה או אחר בתיאוריה מדעית, נכונה ככל שתיראה בזמן פרסומה.

ובכל זאת, ועל מנת לתת הקשר לדברים שנכתבו בפסקה הקודמת ברצוני להצביע על כמה נקודות למחשבה הקשורות בשבעת ימי בראשית, שאינן ידועות בדרך כלל לקורא שאינו רגיל בלימוד מעמיק של התורה, ומכירה רק מ"בחוץ". שוב, הגם שנקודות אלו אינן באות לאשש תיאוריה פיזיקלית זו או אחרת, יראו בבירור שאין הכתוב בספור הבריאה סותר את הידוע כיום ברמת אמינות מדעית גבוהה.

האם המילה "יום", המופיעה בימים הראשונים של הבריאה, כפי שמוזכרת בתורה, אכן מתייחסת ליום בן 24 שעות כפי המוכר לנו?

1. הדבר הראשון בו יבחין הלומד את פסוקי שבעת ימי הבריאה, הוא שתיאור המאורעות בכל "יום" מסתיים במילים "ויהי ערב ויהי בקר" יום אחד, שני, שלישי וכו'. המילים "ערב", "בקר", וכמובן המילה "יום", מתארות את מסגרת הזמן בכל ששת ימי המעשה. ומכאן גם התמיהה הגדולה: בריאה בשבעה ימים?!

2. קריאה מעמיקה יותר תגלה שהשמש והירח (המאור הגדול והמאור הקטן) שיחסם לכדור הארץ מהווה את היום השמשי בן 24 השעות המוכר לנו, ואת מנין השנים הנוהגות בלוח הלועזי והעברי, אינם נוצרים עד היום הרביעי. אם כך, איזה מן "ערב" ו"בקר" הם אלה ללא שמש וירח? איזה מין יום זה בשלשת הימים הראשונים לפחות, אם אין סיבוב של כדור הארץ סביב השמש במשך 24 שעות? המסקנה המתבקשת היא שאין מדובר ב-24 שעות אליהם אנו מורגלים, אלא ליחס של זמניות אחרת לגמרי, שכתקופה, יכולה להיות בת כל זמן שהוא, גם במיליארדי שנים שמשיות.

3. אף בשפתנו היומיומית אנו רואים שימושים במילה "יום" שאינם מתייחסים לפרק זמן של 24 שעות. למשל: "רבים הם המתבוללים בין יהודי ארה"ב של היום" או "היום, לעומת תחילת העשור שעבר, ישנן הרבה יותר מכוניות". בשתי הדוגמאות, מתייחסת המילה "היום" לפרק זמן כללי ולא מוגדר.

4. תורת היחסות של אינשטיין מתארת תופעה פיזיקלית המקובלת היום בצורה רחבה בחוגי המדענים, והוכחה בניסויים רבים. אינשטיין הראה שזמן (זמן הוא יחס בין מאורעות) אינו קבוע וזהה בכל מקום, אלא מושפע מגורמים כמו מהירות וכח משיכה (כבידה). בכוכב בעל כח משיכה חזק משלנו, והנע במהירות גבוהה יותר, יעבור הזמן לאט הרבה יותר, וכן ההפך.

5. אם נדמיין זוג תאומים, שאחד יועבר לכוכב בעל כבידה גדולה יותר משל כדור הארץ, הרי כשיחזור לפגוש את אחיו, יגלה אדם זקן ממנו הרבה יותר. גם אם יצא אותו תאום לטיול בחלל במהירות הקרובה מאד למהירות האור, יגלה כשיחזור, שעל אחיו עבר זמן רב הרבה יותר (תופעה זו ידועה בשם פרדוקס התאומים). דוגמא נוספת (אך בהקשר אחר) לשוני יחסי הנובע מהבדלים בכח המשיכה ידועה היום בעקבות מסעות החלל. כתוצאה מהבדלי כבידה, אדם על הירח שוקל רק כ-17% ממשקלו על פני כדור הארץ (טוב לדיאטה...).

6. יוצא מכל זה, שמושג הזמן יחסי לפרטים בהם משתמשים כדי לחשבו. על פי ביאור זה, המושג "יום" אינו יכול להספר כ-24 שעות כאשר מתבוננים על כלל היקום הידוע לנו, על כל מיליארדי הגאלקסיות שבו. יום כזה יכול להיות בן מיליארדי שנים ביחס ליום שמשי על כדור הארץ.

7. כאשר עומד אדם על הירח, הוא יקרא לאדמה עליה עומדות רגליו- "ארץ", ולשמים, מהם ישקף אליו כדור הארץ בכבודו ובעצמו- "שמים". בראייה מופשטת יותר, מתייחסות המילים "שמים וארץ", שבפסוק "בראשית ברא... את השמים ואת הארץ", לכל "שמים ו"ארץ" של כל כוכב שהוא, ובכל גלקסיה שלא תהיה. היקום אינו רק השמש שלנו, וכדור הארץ הנע סביבה. ומכאן יוצא שיום של 24 שעות המוכר לנו, שהיה אפשרי כאמור רק עם בריאתם של המאורות ב"יום" הרביעי, הוא רק קצה הקרחון של התייחסות רחבה יותר לזמן, שהוא כאמור מושג יחסי. (ראה כאן להרחבה בנושא זה)

8. לפני כ-2400 שנים הצביע דוד המלך בספר תהילים על רעיון דומה מאד ליחסיות הזמן בכותבו (פרק צ', פסוק ד') "כִּי אֶלֶף שָׁנִים בְּעֵינֶיךָ כְּיוֹם אֶתְמוֹל כִּי יַעֲבֹר וְאַשְׁמוּרָה בַלָּיְלָה". 1000 שנים בהקשר אחד, יכולים להיות כיום אתמול בהקשר אחר.

אחת ממטרותיה החשובות של התורה מוגדרת בספר דברים (פרק כ"ט, פסוק ח'), שם נאמר "וּשְׁמַרְתֶּם אֶת דִּבְרֵי הַבְּרִית הַזֹּאת וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם לְמַעַן תַּשְׂכִּילוּ אֵת כָּל אֲשֶׁר תַּעֲשון". בראש ובראשונה, התורה (לשון הוראה) היא ספר הוראת הנכון המעשי והעקרוני לאדם. "לְמַעַן תַּשְׂכִּילוּ אֵת כָּל אֲשֶׁר תַּעֲשון", בא לתאר את מטרת התורה, שהיא לעזור לנו להתייחס בצורה נכונה למציאות שמסביבנו, לדעת להבחין בין הנכון לשאינו נכון, בין האמיתי, לשאינו אמיתי, וכל זאת תוך עשיה רציפה של מעשים נכונים וצודקים, שיעזרו לאדם להפנים את אשר למד.

כך, אם נחזור להתבונן שוב בפתיחת התורה, נבחין שהתורה פותחת בהתייחסות לעולם כולו, הידוע לנו כבר (שהרי אנו באים אליה כקוראים בני 6-120, שחיים כבר בעולם מזה זמן מה...), וממקדת אותנו אט-אט להתבוננות בו בסדר נכון והירארכי. מבריאת שמים וארץ, להתבוננות מסודרת בדומם, צומח, חי פשוט יותר ומורכב יותר, ועד בריאת האדם. התורה מסדרת ומבהירה קנה מידה ראשוני שעל פיו עלינו להסתכל בכל מה שיבוא אחר כך.

וכך יתבהר הבט חשוב במושגים "ערב" ו"בקר" אותם הזכרנו קודם. ותתבהר גם העובדה, שישנם רבדים שונים ללימוד, יותר משנראה במבט ראשון.

המילה "ערב", כך מלמדים אותנו חכמינו, כשמה כן היא, משמעה "ערוב" ו"ערבוב" של דברים, שעקב ערבובם, קשה להבחין ביניהם, ממש כשם שבערב כשאין אור, נראות רק צלליות דברים בצורה לא ברורה.

המושג "בקר" לעומת זאת מתייחס להפך הגמור מכך: "בקר" הוא לשון "מבוקר" ונתון ל"ביקורת". דבר הנתון לביקורת, הוא דבר שנראה בבירור, שניתן לבחנו מכל מיני צדדים, ולהבדיל בינו לבין רעהו השונה ממנו.

ולכן, כשאומרת לנו התורה בסיום כל "יום" (כל תקופה), "ויהי ערב ויהי בקר", הרי היא מסיימת תיאור מלאכתו של הבורא, שמתגלה ומתבהרת כלפינו בכל שלב, ממצב שהיה "מעורב", למצב "מבוקר", ברור ובהיר, לצורך התייחסות נכונה.

מבחינת מחשבת היהדות, ישנן גם הצעות אחרות לביאור פסוקים אלמותיים אלה. ישנם גם אלה המפרשים לומר שהעולם נברא "עתיק" מלכתחילה, ובו עצמים הנראים כבני מיליארדי שנים, אך למעשה הם חדשים הרבה יותר.

אולם, חשוב לזכור, שיהא אשר יהא אורכו הזמני של "יום" הבריאה, צורך האדם לסידור הידע שלו, והשכלתו אל מול הבריאה, למען יהיה אדם טוב יותר,- עקרון נצחי הוא.

אי"ל
תגובה לכתבה תגובה לכתבה תגובה לכתבה לחץ לתגובות לכל הכתבות לכל הכתבות הדפסת כתבה הדפסת כתבה שלח לחבר שלח לחבר הצטרף אלינו הצטרף אלינו
כתבות נוספות
שוני, זמן, ונצח: הנחות יסוד בידיעת האדם
מהי מהותו של ה"זמן"? מדוע מהווה היחס בין שני דברים, או ה"שוני" ביניהם, את הבסיס לכל ידיעה שמקורותיה...
אי'ל
כל העולם נברא ביום אחד: טווח ידיעת האדם
בתורה חבויים עקרונות מחשבתיים עמוקים ויסודיים, השזורים בה מראשיתה. עיון בפסוק הראשון שבתורה, מלמדנו ...
אי'ל
עוד בערוץ
תגובות
1.
ארז 18/10/2006
2. מאמר יפה ומושקע תודה
משה 30/10/2009
3. KlwYGXWks
P7PdWGQfO 4xue05wxmg@gmail.com 3/2/2016
4. PMSXgRoxecqe
zvVqqA9O3L3T 8hjh6ax7dde@mail.com 3/2/2016
5. JElf6vor9
gy8aRtiwu wtsjmtzjh5@mail.com 3/2/2016
6. V0e5zleZSK1u
you852DZD s252pu8m382@hotmail.com 3/2/2016
7. PvbnvZ5l2zo
qa1Lei7X9MUn 2kmarwb3@gmail.com 3/2/2016
8. xnBqitGlTO
CjkL3TJS7CdO 55bkjublo@mail.com 4/2/2016
9. QsZGkr2E
XeCEOZNd mlr7foxorp@gmail.com 4/2/2016
10. 2fwMDdWo
jdWQJcqcCL zy60bue65xb@outlook.com 4/2/2016
11. NTjDxcBWeS
7JUxXLKOB rgl5ecjcw@gmail.com 4/2/2016
12. 0Hh2JGqd1OVB
65XIqPYYHCOK qmibnu30y@hotmail.com 4/2/2016
13. FXOZoIsvkF
ruNTtrhsH 2vgujxpmifl@yahoo.com 4/2/2016
14. BPgbQKt36B
9kRsu85Ir a8jght3o3dw@outlook.com 4/2/2016
15. 8mrSG6G9Z
vcYmy1zkVgw w45t1m8n1m@yahoo.com 4/2/2016
16. Gfnpsl01k
K3IczW0D tbbh49rl@yahoo.com 4/2/2016
17. 4M9gtkDR
pDkGYyGH rerrjv28lm@outlook.com 4/2/2016
18. tncgFcMJ3N
p2hwaJJq hqvdir9jhss@gmail.com 4/2/2016
19. aN0Fwp7WL
2S7urCEyqu 3q2e8y7n4lk@gmail.com 4/2/2016
20. CyXUT7LP
Kxm6pKnU49Pf tw4c0xs4fc@outlook.com 4/2/2016
21. tF6VC2CRVc
jldSDpblmmaK rkcpqbz2@hotmail.com 4/2/2016
22. jfpRfisvEQbE
5Laz1s5m7X ndtm5o6n@yahoo.com 4/2/2016
23. ZZ6OHtiJPt
UfMSm6qjZIH q830nnls@gmail.com 5/2/2016
24. Ez0fE7JYl
YmFJtamk pvxbgvdwcoq@hotmail.com 5/2/2016
25. GuABuQ7y4
M584HNE9Ij dfof7nm1f1@gmail.com 5/2/2016
26. 4PAhbusijT
clzun8EbIb2 hz8gbj12n@hotmail.com 5/2/2016
27. 7QfvXF2ZeN9g
4WQImt42 oxs13knj@yahoo.com 5/2/2016
28. IquBx2XbE
WQ5dd6Xexqt ex8cxvu19@yahoo.com 5/2/2016
29. AhYST0h4
Md8nAJcd3 lkqzpyj3v@hotmail.com 5/2/2016
30. aAX5uQYW
KVUx4qvbxT gm04nqfqu@mail.com 5/2/2016
31. 4gJmOcAfW5
Zcb7jUL4DF ttxv1bex@outlook.com 5/2/2016
32. JNnE2VdeyqI
Ts5Sq3rnn blob5pb4r0@yahoo.com 5/2/2016
33. ZsHoSaEyfO3i
bUdNR5EF7 ki6jjns2@yahoo.com 5/2/2016
34. aXMXaLaYd
JkFjLUlxlET5 i7i8wt7ck@outlook.com 5/2/2016
35. rEZ1zo377X
Szv3e4CIR stq8jp7lj@outlook.com 5/2/2016
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U