דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
מאמרי הגות בתורה
עיונים בחומש בראשית
עיונים בחומש שמות
עיונים בחומש ויקרא
עיונים בחומש במדבר
עיונים בחומש דברים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

מאמרי הגות בתורה

ברית מילה - המסע בעקבות האמת

במעשה ברית המילה מצוינת רמת מסירות ונאמנות מירבית למצווה המדריכה, שהיא מה שמייצג לכל יהודי את הנכון, ואת הדרך לנכון- וזאת דווקא דרך האבר אליו מופנית מודעות מירבית בשלבים מאוחרים יותר בחיים

ידידינו האהובים והיקרים,

שנים רבות ליווינו אתכם בתפילותינו, ועידודינו בדרך ליום נפלא זה. הנה בשמחה גדולה הגיעה השעה. ולנו אין אלא להודות לשם על כך. היום זכינו להיות איתך בהכניסך את בנך התינוק בבריתו של אברהם אבינו, הלא היא אותה ברית שכל יהודי מוכנס בה על ידי אביו כמעבר דור-דור זה כ-3700 שנה.

במצות הברית אומר האלקים אל אברהם (בראשית י"ז, ט'-י'): "ואתה את בריתי תשמר, אתה וזרעך אחריך לדורותם. זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר".

למדנו בברית בין הבתרים, שם כרת השם ברית עם אברהם, על שימוש בשם הפועל "לכרות" בהקשר לברית. נשאלת השאלה, מדוע "כורתים" ברית ולא "עושים" ברית למשל?

תשובה אפשרית לדבר נמצאת בעיון קצר במהות המושג "ברית" עצמו. ככלל, המושג ברית משמעו מעבר ממצב פחות מאוחד (דהיינו, שני צדדים טרם התחברם בברית), למצב מאוחד יותר שהוא המצב שלאחר הברית, מצב שמשמעותו החדשה ממוקדת בהתאם לתנאי הברית שנכרתה. כך, מובחנת פה דרגת התבהרות חדשה שהתהוותה כורתת את המצב המאוחד פחות שקדם לה. הצדדים המתחברים בברית, כורתים בבריתם כל מצב קודם שסתר לאיחודם זה. (המילה כריתה בעצמתה מסמלת מעבר זה).

מהי הברית שנכרתה היום?

היום ירדה הערלה מבנך. למדנו מרבינו שליט"א, "שאין האבר הנימול נחסם עוד בערלה מסתירה (שהלא הערלה היא מקום הפסולת), אלא חשוף לדעת המצווה המדריכה אותו". דהיינו, שבמעשה הברית מצוינת רמת מסירות ונאמנות מירבית למצווה המדריכה, שהיא מה שמייצג לכל יהודי את הנכון, ואת הדרך לנכון- וזאת דווקא דרך האבר אליו מופנית מודעות מירבית בשלבים מאוחרים יותר בחיים. ודברים אלה מיוסדים על דברי הרמב"ן זצ"ל על עצם הברית: וכך לשונו: "שם זכרון באבר התאווה רב המהומה והחטא לבל ישתמשו בו רק במצווה".

ידידי היקר: זה המסר הראשון אותו העברת היום לבנך, ואותו ישא עמו כל ימי חייו: עליו להיות מסור ונאמן-לדבר אחד: לאמת.

ואמרו חכמינו ז"ל: הקב"ה חותמו אמת. הא למדת, שחד הם, הנאמן לאמת הוא הנאמן לקב"ה.

כל דבר ודבר המזומן לנו, כשמו כן הוא- דבר השם, דהיינו, דבר מה שהשם זימן לנו.

ואין לנו רשות להתעלם משום דבר.

אל לו לאדם להתעלם משום דבר שלמד, אלא, לנסות ולהתחשב בכל שיודע. וניתנה לנו התורה להורות את כללי הדרך, עקרונותיה ופרטיה, וניתן לנו השכל ללמוד בה ולהבין כללי המציאות. וכבר לימד אותנו עוד לפני למעלה מאלף שנה, ר' ניסים גאון בהקדמתו לש"ס ש"כל המצוות שהן תלויין בסברא, כבר הכל מתחייבין בהן מן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ".

ולשם אנו מכוונים: תורה, וסברא! לנאמנות לאמת באשר היא אמת! זו אמורה להיות תכלית חייו של כל יהודי, ושל כולנו יחד כעם ישראל, וזו הבשורה שבעזרת השם נשכיל להעביר לכל האומות בבוא היום.

אך היהודי אינו מסתפק רק בעצם מוצאו רעיון נכון. היהודי הוא המיישם. היום, בברית מילה זו, ראינו יישום של רעיון, ודווקא במקום הרגיש ביותר.

הרש"ר הירש כותב בפרשת הברית: "במצוות סמליות נצטווינו מפי השם- לא רק לזכור את הרעיון המסומל בהן- אלא בראש ובראשונה לקיים את מעשה המצווה, ולעולם לא תוכל זכירת הרעיון לבוא במקום עשיית המעשה. המבטל את המעשה – דינו ככופר ברעיון. מי שאיננו מקיים את אות הברית, כבר הפר את עצם הברית" עכ"ל.

כולי תפילה שניזכה כולנו לשנים רבות, ארוכות וטובות יחד, בחקר והבנת דבר השם לאשורו במסירות נפש, תוך יישום מתמיד של הנכון. ושתבוא בשורת הגאולה השלמה לנו ולכל עם ישראל במהרה בימינו.

ולבסוף, אני מאחל לכם בכל לבי, בשמי ובשם אשתי, שתזכו לגדלו להיות איש ישר ואמיץ לב, מודה על האמת ודובר אמת בלבבו, ממש כמו אבא שלו. יהי רצון שיהיה זה הקטן בעל מידות טובות, שכל פעיל וחושב, אוהב ואהוב על הבריות, בריא בגופו ובנפשו, ומצליח בכל פסיעותיו בדרך השם.

אי'ל
תגובה לכתבה תגובה לכתבה תגובה לכתבה לחץ לתגובות לכל הכתבות לכל הכתבות הדפסת כתבה הדפסת כתבה שלח לחבר שלח לחבר הצטרף אלינו הצטרף אלינו
כתבות נוספות
פרשת בשלח: עולם חסד יבנה
הרמב"ם כותב ששלש עשרה מידות הרחמים הן תשובה לשאלתו של משה "הודיעני נא דרכיך ואדעך". מה משמעותו של הד...
אי'ל
'ויותר יעקב לבדו'-טעמים ביחודו של עם ישראל
מאבקו של יעקב כנגד שרו של עשו באותו לילה חשוך, מהווה סימן לדורות למאבקינו מול עמים ואימפריות. כמו יע...
אי'ל
עוד בערוץ
תגובות
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U