דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
הגות עיון ומחשבה
ביסודות הקיום
הכרת האדם
מידות ומוסר
בין אדם לחברו
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

מידות ומוסר

זכני נא לדבוק באמת- באמת

'חותמו של הקב'ה: אמת'. המלכת הקב"ה עלינו, וההידבקות במידותיו, משמעה התדבקות, עד כמה שיכול האדם, במידת האמת. מאמר קצר לערב ראש השנה

סוף שנת תשע"ג, כמה שעות לפני כניסת החג, בסיומה של שנה שהיו בה היבטים לא קלים, כמחלות אהובים, לצד התלבטויות רבות באשר לדרך הנכונה שיבור לו האדם.

והשאלה הגדולה הנכונה בכל עת, אך ביחוד, כמובן, לסיום השנה ולראשיתה, היא כיצד נמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו? ומה משמעותה של המלכה זו?

תשובות רבות לשאלה זו. ברם, דווקא בתקופה ראשיתית זו, יש צורך לחזור ליסוד היסודות.

המסקנה החזקה והחשובה ביותר המנקרת במוחי בשבועות האחרונים, נסבה סביב מאמר חז"ל: "חותמו של הקב"ה: אמת" (שבת נ"ה, יומא ס"ט, סנהדרין ס"ד). המלכת הקב"ה עלינו, וההידבקות במידותיו, משמעה התדבקות, עד כמה שיכול האדם, במידת האמת.

עבור האדם, על כורחו, מהווה האמת "מידה".

בהקשר זה, המשמעות היא, שלעתים מסוגל לדבוק בה ביותר ולפעמים מזייף, לעתים נאמן לה עד תום, ולעתים לא חפץ לדעתה, לא בזדון חלילה כי אם עקב חוסר כח, עצלות, חוסר בהירות, או חוסר אומץ.

מאמר חז"ל מדגיש עבורנו את הרעיון, שכביכול, אצלו יתברך האמת לעולם אינה מידתית, כי אם חותם-הכל מכל כל, שהוא ית' הרי בורא כל ומחדש כל.

מכאן, לחפצים להתדבק בו נהפך משל זה, ש"חותמו אמת", למשימת חיים.

המלכת הקב"ה שחותמו אמת עלינו, משמעה חיפוש מתמיד אחר האמת, זיהוי ללא כחש, ועשיה ללא פחד, שאינה נובעת משום מניע מלבד הרצון הכן לעשות "אמת כי הוא אמת", (כדברי הרמב"ם בהלכות תשובה פרק י') מתוך יראת רוממות אמיתתו ית'.

על האמת להאמר בפה, ולצאת לאור. בלבו פנימה במעשיו ובדבריו, על האדם לדבוק בחותם זה המקיף את כל הבריאה, ואת כל אשר יודע ממנה. וידיעת הבריאה אף היא גורפת וכוללת את כל אשר בין האדם למקום ובין האדם לחברו. זוהי המלכה אמיתית. ללא משוא פנים.

כך חשבתי לעצמי, עד כמה משימתי בשנה החדשה הבאה עלינו לטובה, היא להגביר ביתר שאת את חתירתי לאמת, ללא פשרה, אך בחכמה. חכמה שתקפיד שלא לשפוך את הפנינים עם הקליפות, אך גם תקפיד שלא להתפשר על מה שמתברר לי שאינו נכון, ולהמשיך לברר את אשר מצוי בספק.

כמובן שברוח הימים האלה, והשנים האחרונות בכלל, חלק רחב מהמשימה הוא המשך ההתמודדות האינטלקטואלית והמעשית עם המנטליות הזייפנית, המעושה, המפוחדת, ושוללת המחשבה הטהורה בתחומים רבים (כ"שיטה") שסביבנו.

כמה שמחתי להזכר ברעיון חשוב ששמעתי ממו"ר בשם רבי גדליה זצ"ל:

"לא יהיה לך" – "משמעו לא לנקוט כלום לפני האלוקים".בהקשר לימוד הכוונה שהדבר החשוב והעקרוני ביותר הוא אמת ללא פשרה, שכן משמעותה של פשרה זו היא שימת דבר מה לפני דבר האלוקים שהוא אך אמת, והיינו "לא יהיה לך".

זו נקודה יפיפיה על הצורך להיות תרים תמיד אחר האמת, בכלי המרכזי שנחתם בנו בבריאתנו, שהוא מותר האדם וצלמו: שכלו ויכולתו המושגית (היותו מדבר). עלינו להתבונן במבט ישיר אל המציאות, ללא כחש, וללא פחד להמשיך ולברר, ללא חשש להעמיד ספקות היכן שישנם, להשתמש בשיקול הדעת, ולהודות על האמת היכן שבהירה, ועל השקר כשניכר.

רבות יש להרחיב: על הודאה על האמת, על הצורך, כחלק מהכרה זו, ללמד לשונך לומר "איני יודע", ולסמוך על דברי החכם "להסתלק מהספק". אך גם לנהוג באומץ כשאין ספק.

גם אם נטעה, וטעינו רבות, הרי שאם נקפיד על חתירה לעשיה מתוך מניע אמיתי, ולא כזה המחפש הפקר, נוכל לסמוך בטחוננו על שומר ההולכים תמים, שישמרנו ויצילנו מצרה.

מחיר הויתור על שיקול הדעת והשכל הישר הוא הויתור האמיתי על מעלת האדם, והיא בגדר "כל שלא חס על כבוד קונו" (כדברי הרמב"ם בחגיגה ב', א'). מי שנכנע, ויתר, זייף, התפשר על האמת ונמוג, הוא שיתן את הדין: "הנשאת ונתת באמונה"? ולשון "אמן" הוא אמת.

יפים ביותר דברי הרמב"ן בסוף השגותיו על ספר המצוות לרמב"ם, עת מביע רעיון זה לאשורו:

"והנני עם חפצי וחשקי

להיות לראשונים תלמיד,

לקיים דבריהם ולהעמיד,

לעשות אותם לצווארי רביד,

ועל ידי צמיד,

לא אהיה להם חמור נושא ספרים תמיד,

אבאר דרכם ואדע ערכם.

אך כאשר לא יכילו רעיוני,

אדון לפניהם בקרקע אשפוט למראה עיני,

ובהלכה ברורה,

לא אשא פנים לתורה,

כי ה' יתן חכמה בכל הזמנים ובכל הימים,

לא ימנע טוב להולכים בתמים."

שנה טובה ומבורכת
אי'ל
תגובה לכתבה תגובה לכתבה תגובה לכתבה לחץ לתגובות לכל הכתבות לכל הכתבות הדפסת כתבה הדפסת כתבה שלח לחבר שלח לחבר הצטרף אלינו הצטרף אלינו
כתבות נוספות
אדם שלם- היש דבר כזה?
אין משמעות למושג: "אדם שלם" באם מתכוונים למצב סטאטי שאליו הגיע מישהו ואז נקרא כביכול שלם. מצב זה הוא...
אי"ל
כעס ובחירה חופשית
בזמן העימות הישיר בין האפשרות לכעוס או לא לכעוס, לא מזומנות שתי האפשרויות בעוצמה שווה. בזמן התגברות ...
אי"ל
עוד בערוץ
תגובות
1. EuX5Lj2k
yGyDhaOrTmLW drwmwsush@mail.com 3/2/2016
2. 0YZJqqTPSCi
7vXMOJ8Xjq bldncnulk@gmail.com 3/2/2016
3. eVZPw2oI
wEfkUz42oFK qo1ktaw3a@yahoo.com 3/2/2016
4. od6YVsHwe
8Dgo08aZQ zovmku0qe@mail.com 3/2/2016
5. BuhohoYe
MMP1yWwkzgdE zwluzqaj@outlook.com 3/2/2016
6. tc0ZiKLp
8fwhnU8MVmzG olilvparw8x@mail.com 3/2/2016
7. MRQx5WALb76
AS91sKGU ya08ygfr@hotmail.com 3/2/2016
8. LwANqomP
FMHhBWaG jqao4g2sout@mail.com 3/2/2016
9. O6IwYj4YD
o7rj84biIK mlv5vp1h6of@yahoo.com 3/2/2016
10. mAcuUsC7I
201oYfP98yk h4kbh0ngsv0@gmail.com 3/2/2016
11. zNnsR1i94Lsg
DiD8c89k yc1z2yii@yahoo.com 4/2/2016
12. xqgF3W9dh5G2
Dq0I9dBgjyU5 4ht8zv3uip9@mail.com 4/2/2016
13. M8egNmqzJ
lTKFEVMz8 u0sjf5v889@hotmail.com 4/2/2016
14. 9oo1s7HRQ
tyRT5h6Me5 0yv63w3jdh2@gmail.com 4/2/2016
15. 9KVLlNYRhioF
QmGjYSgcrG 01pbb33ost@gmail.com 4/2/2016
16. zm4XG5IburB
AanLIc5yxR otr7rn68@gmail.com 4/2/2016
17. CoZY8nQZhqY
161UnvWJIq rs1ntd8q6@hotmail.com 4/2/2016
18. M25BCSYg
X6bFR6IcP sazjn4eryz1@hotmail.com 4/2/2016
19. fYwskIPJGN
xJmLTlo0GXa tcag1d7o4d@mail.com 4/2/2016
20. xxVNOHQa7Ifq
jVqNMjZA waawoak02@yahoo.com 4/2/2016
21. zyN7thj4UIi
wuEjQbjSc15 p2b8upnzi@gmail.com 4/2/2016
22. 1HUf5NXM
p3AjywntXC vktm2uciz@gmail.com 4/2/2016
23. diSGYV8s
5vkfH3OY k1bsz7vyo@yahoo.com 4/2/2016
24. To1MN1nqJ
eq5omGYMg enawjwjo@gmail.com 4/2/2016
25. 7KanTGjn
yRs6ihs4 ur2zvsgft@hotmail.com 4/2/2016
26. rXRUEghuEN
7Miyu8Y61 dt346r0b@yahoo.com 4/2/2016
27. DKjDYYvEO
P4K81t4NRl zdfjq40txo3@hotmail.com 4/2/2016
28. FMZESmfmf
Pzl9rH3oI 6dat8w9m8@hotmail.com 4/2/2016
29. m737DFjIfYu3
fkknJy3ZB ccnq5ebuhcx@gmail.com 5/2/2016
30. fN6n6y2Gw
QwnrbaSxOI 17bbwy4m@mail.com 5/2/2016
31. j9udo0hkYHD
A3Y828DCu5ml vn9l012oaru@mail.com 5/2/2016
32. 7F0dGKFN
dBELaeGhDI s0vmvv3g1@gmail.com 5/2/2016
33. cQeEmmBkzbGS
sBuB5SpC6oT 60s5zwzdu@yahoo.com 5/2/2016
34. yWSxSanI
hj28IXzVs tva2fljxd@outlook.com 5/2/2016
35. 64Qoy6bouIe
sJT64FUUlxIH jc9jaubxrw@hotmail.com 5/2/2016
36. jfCbMrWn1G5
7C0FiIP9JNR g5o9z0oy3@yahoo.com 5/2/2016
37. 70keF28g4
mrNVnkFoXpu ky9lp90g0@yahoo.com 5/2/2016
38. zNO8tuKsSYI
V2EXiyuuP b0wxz6nt@gmail.com 5/2/2016
39. PRivr4Z4DJk
T1RVmxOaIreA 4b5tv4vet@gmail.com 5/2/2016
40. 4bsgkbPAVrh
qaNZzBvG d5egtmm5oz@yahoo.com 5/2/2016
41. WHlKa5PE
H5l6PPgU 719okf6jkb@outlook.com 5/2/2016
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U