דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
אצל גדולי הפילוסופים
סוגיות פילוסופיות
מטאפיזיקה ואפיסטמולוגיה
אתיקה ופוליטיקה
הגות היופי -אסתטיקה
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

אתיקה ופוליטיקה

האתיקה האובייקטיביסטית- קריאה ביקורתית- חלק א'

חלקה הראשון של קריאה ביקורתית במאמרה של איין ראנד "האתיקה האובייקטיביסטית". חלקו הראשון של המאמר מובא כן במלואו לצד הערות המבקרות את תוכנו.
קוראים המעוניינים להגיב על הנאמר מוזמנים לעשות זאת ב"טולקבק". המעוניינים לשלוח תגובה מפורטת מוזמנים לעשות זאת למייל  gbs@netvision.net.il

ההערות מופיעות באדום בגוף המאמר. הטקסט המקורי בשחור.
 
(מתוך הרצאה שניתנה במסגרת סימפוזיון על "אתיקה בזמננו" באוניברסיטת ויסקונסין, ב-9 בפברואר 1961. הופיע כמאמר ראשון בספרה של איין ראנד "מעלת האנכיות").

כיוון שאני עומדת לדבר על האתיקה האובייקטיביסטית, אתחיל בכך שאצטט את נציגה הטוב ביותר- ג'ון גאלט, ב"מרד הנפילים": "במשך מאות של סבל ואסונות, שמערכת המוסר שלכם הביאה, קראתם שהפרו את אותה מערכת, שהסבל הוא עונש על הפרתה, שאנשים חלשים או אנוכיים מכדי לשפוך את כל הדם הדרוש. הצהרתם שהמוסר שלכם הוא אצילי, אבל טבע-האדם אינו טוב דיו כדי לפעול לפיו. ואף אחד לא קם לשאול את השאלה: טוב? - לפי איזה קנה-מידה?

רציתם לדעת את זהותו של ג'ון גאלט - אני הוא האדם ששאל שאלה זו. 

"כן, זוהי תקופה של משבר מוסרי... המערכת המוסרית שלכם הגיע לשיאה, לסמטה ללא-מוצא בסוף הדרך. ואם אתם רוצים להמשיך לחיות, מה שאתם צריכים עכשיו זה לא לחזור למוסר... אלא לגלות אותו" (אין ראנד, "מרד הנפילים").

מהו מוסר, או אתיקה? זוהי מערכת ערכים המדריכה את החלטותיו ופעולותיו של האדם - ההחלטות והפעולות הקובעות את המטרה והמסלול של חייו.

האתיקה, כמדע, עוסקת בגילוי ובהגדרה של מערכת כזו.

השאלה הראשונה עליה יש להשיב, כתנאי מוקדם לכל נסיון להגדיר, לשפוט או לקבל מערכת-אתיקה מסויימת, היא: מדוע זקוק האדם למערכת ערכים?

אני מדגישה זאת. השאלה הראשונה אינה: איזו מערכת-ערכים מסויימת צריך האדם לקבל? השאלה הראשונה היא: האם האדם זקוק בכלל לערכים - ומדוע?

האם מושג הערך , ה"טוב ורע", הוא המצאה אנושית שרירותית. ללא-הקשר, בלתי-נגזרת ובלתי נתמכת בשום עובדות במציאות - או האם הוא מבוסס על עובדה מטפיסית, על תנאי בלתי ניתן לשנוי של קיום האדם? (אני משתמשת במלה "מטפיסית" במובן של: מה שמתייחס למציאות, לטבע הדברים, לקיום). האם הסכם אנושי שרירותי, מנהג בלבד, קובע שהאדם חייב להדריך את פעולותיו ע"י מערכת עקרונות - או האם יש עובדה במציאות הדורשת זאת? האם האתיקה היא תחומן של המשאלות השרירותיות: של רגשות אישיים, צוים חברתיים והתגלויות מיסטיות - או האם היא תחומו של השכל? האם האתיקה היא מותרות סובייקטיביים - או הכרח אובייקטיבי?

בהסטוריה העגומה של האתיקה - עם כמה יוצאים מן-הכלל נדירים ובלתי-מוצלחים - אנשי-המוסר ראו את האתיקה כתחומן של המשאלות השרירותיות, כלומר: של האי-רציונלי. חלק מהם עשו כך במפורש, בכוונה - אחרים באופן מרומז, מתוך מחדל. "משאלה שרירותית" היא רצון הנחווה ע"י אדם שאינו יודע ואינו רוצה לגלות את סיבתו.

אף פילוסוף לא נתן תשובה רציונלית ומדעית שאפשר להדגימה אובייקטיבית לשאלה: מדוע האדם זקוק למערכת ערכים. כל זמן ששאלה זו נשארה ללא תשובה, אי-אפשר היה לגלות או להגדיר מערכת אתיקה מדעית, רציונלית ואובייקטיבית. הפילוסוף הגדול ביותר, אריסטו, לא ראה את האתיקה כמדע מדוייק; הוא ביסס את המערכת האתית שלו על התבוננות על מה שהאנשים האצילים והחכמים בזמנו בחרו לעשות, ולא ענה על השאלות: מדוע הם בחרו לפעול כך, ומדוע הוא העריך אותם כאצילים וחכמים.

הפתיחה יפה וחשובה. ברם, הטענה הנ"ל של ראנד אינה מבוססת על ידע אמיתי. גם לגבי אריסטו יש לבדוק את טיעונה שאינו מובא עם שום אסמכתא או דוגמא. בודאי שבתקופה של למעלה מ2000 שנה שבין אריסטו לאין ראנד היו פילוסופים רציונלים של האתיקה. תוכנן של שתי הפסקאות הקודמות, הכתובות באופן דרמטי טעון בדיקה מבחינה הסטורית, אך בודאי שנכונה הטענה של ראנד ששומה לו לפילוסוף לספק תשובה לשאלה "מדוע האדם זקוק למערכת ערכים", ולבססה באופן מדעי ואובייקטיבי. ראנד אכן מנסה במאמר זה לעשות זאת, כפי שאדגים, היא אינה מצליחה.  

רוב הפילוסופים לקחו את קיומה של האתיקה כמובן מאליו, כנתון, כעובדה היסטורית, ולא ניסו לגלות את סיבתה המטפיסית או לאמתה אובייקטיבית. רבים מהם ניסו לשבור את המונופול המסורתי של המיסטיקה בתחום האתיקה, וכאילו להגדיר מוסר רציונלי, מדעי ובלתי-דתי. אך הם עשו זאת ע"י קבלת תורותיהם האתיות של המיסטיקנים וניסו להצדיקן על רקע חברתי, ורק שמו את החברה במקום אלוהים.
 
ראנד מתייחסת כאן כאל "מיסטיקנים" הן לפילוסופים הדתיים והן לפילוסופים שהחליפו את האלוהים בחברה שנהייתה חזות הכל כדבריה. מבחינת היות חלק מהפילוסופים בין אריסטו ובינה מיסטיקנים סביר להניח שהיא צודקת, למרות שאינה טורחת להביא ולו דוגמא אחת, מה שמוריד מערך ההקדמה. בכל אופן, התורות האתיות של "המיסטיקנים" דווקא מבוססות, לשיטתם, על גילוי סיבה מטפיסית (גם אם טעו, ביססו את תורתם האתית על הנחות מטאפיסיות כלשהן, ונסיון לבססן, כקיום GOD.
 
כך אגב גם אריסטו ואפלטון שלשניהם היתה תפישה מטאפיסית מובהקת ובה ישות אלהית נצחית במקביל לחומר נצחי. כפי שנראה גם ראנד תופשת את קיומו המוכרח של חומר נצחי ועל נקודה זו מטאפיסית זו בין היתר מבססת את האתיקה האובייקטיבי סטית. מבחינה זו מחזיקה ראנד וגם מודה בזה, בהנחה דומה לזו של אריסטו שהחזיק שמחומר זה מורכב העולם, שהוא קדמון, כלומר שעולמנו כפי שאנו מכירים אותו- תמיד היה, והוא נצחי ועשוי מחומר קדמון ונצחי. גם אפלטון, החזיק בקיומו המוכרח של חומר היולי נצחי איתו "נאלצה" לעבוד הישות האלהית בה האמין. שניהם אחזו שהישות האלהית קיימת אך לא מתערבת בעולם כתגובה ישירה ואישית להתנהגות בני אדם, ומכאן בנו הנחות אתיות ופוליטיות שהתבססו על התפישה המטפיזית בה החזיקו.
 
חוסר ידיעתה של ראנד בנושא זה בוקע כאן. בוודאי נכון הדבר גם בכל הנוגע לפילוסופים הערבים והיהודים המרכזיים של ימי הביניים, שרבים מהם היו דווקא אריסטוטליים במובהק (הראב"ד הראשון, הרמב"ם ועוד, ולהבדיל פילוסוף ערבי כאלפאראבי שהגותו הפילוסופית הושפעה מכתבי אפלטון ואריסטו, ושכתב ספרי פירוש והרחבה ל"ספר החוקים" ו"המדינה" של אפלטון, יצר הגות פילוסופית, תאולוגית ופוליטית המשלבת את שיטת אפלטון ואריסטו עם דת האסלאם. על פי מקורות שונים, הוגים יהודיים בימי הביניים העריכו את אל-פאראבי. בראשם ניתן לציין את הרמב"ם, שהחזיק את אריסטו כגדול הפילוסופים, ומציין את אלפאראבי במורה הנבוכים כגדול הפילוסופים מאז אריסטו.
 
לא ניתן שלא להתייחס אל פילוסופים אלה בדיון הסטוריו-פילוסופי רציני כפי שמתיימרת לציין בהקדמה זו למרות שאינה עיקר המאמר. אך כאן היה מקום לשתוק ולהתחיל לשטוח את תפישתה שלה, ואם לא, אזי להעמיק ולהראות יותר רצינות בביסוס הההקדמה וטענותיה בה. גם מהמעט שידוע לי מפילוסופיות המזרח, ברי שגם שם יש קו ישיר בין התפישה המטאפיסית לתפישה האתית של המתלמד, הגם ש"מיסטי".
 
המיסטיקנים המוצהרים ראו את "רצון האלוהים" השרירותי והבלתי-מוסבר כקנה-המדה לטוב וכאימות של האתיקה שלהם. אני תוהה מהי הגדרתה עבור "מיסטיקנים מוצהרים" בהקשר זה. על סמך הכתוב במקומות אחרים סביר להניח שלדידה כל מי שדיבר מתוך עמדה דתית נכלל בזה, כולל ה"ג'ודאו-נוצרים", שאי פירוק עסקת החבילה במושג זה שטבעה, מוטעה ביסודו כידוע לכל מי שיודע את ההבדלים המטאפיסיים, האפיסטמולוגים והאתיים העקרוניים בין היהדות והנצרות, אך אין זה המקום להרחיב.
 
הניאו-מיסטיקנים החליפו אותו ב"טובת החברה", ובכך נפלו לתוך ההגדרה המעגלית של "קנה-המידה לטוב הוא מה שטוב לחברה".
אם כך, ואם זהו קנה המידה, הרי שזו אינה אתיקה טהורה העוסקת בהגדרת מפתח ערכים ברמת היחיד, כשהעניין החברתי אך נובע ממנו אחר כך מבחינה לוגית. לפי זה יש כאן תפישה כלשהי המחברת אתיקה ופוליטיקה. בתפישתו של הרמב"ם למשל, מטרתם המפורשת והראשונית של רבות מההנחיות האישיות לאדם, היא למען שמירה על סדר ותקינות חברתיים, קרי "מה שטוב (ליציבות) החברה". כמובן שישנה כאן סכנה שכן קנה מידה כזה נכון גם בחברות ריכוזיות וטוטליטריות. לכן, יש לדעתי לפרק כאן את עסקת החבילה ולהעמיק יותר. לא מספיקה הפסילה האוטומטית של ה"ניאו מיסטיקנים" יהיו אשר יהיו שכן ישנם הקשרים שנכון להשתמש בקנה מידה כזה, וישנם הקשרים שלא, שכן קנה המידה האמיתי נובע ממקום אחר.
 
פירושו של דבר, בהיגיון - וכיום, המציאות בכל העולם - הוא שה"חברה" עומדת מעל כל עקרון של אתיקה, כשהיא המקור, וקנה-המדה לאתיקה. כיוון ש"הטוב" הוא כל דבר שהיא בוחרת לעשות בגלל שהיא בוחרת לעשות זאת. וכיוון שאין ישות כזו כמו "חברה", כיוון שהחברה היא רק מספר אנשים פרטיים חברה או התאגדות היא אכן אוסף של אנשים פרטיים, כך גם "עם" ישראל שכונס לו יחדיו, או העם האמריקני המהווה בהקשר מסוים ישות חברתית/מדינית המבוססת על עקרונות מסוימים המוגדרים בחוקה. אך כלום אין כאן "ישות" חדשה שהיא תוצאת ההתחברות או ההסכם בין הפרטים? האם אכן נכונה ההצהרה ש"אין ישות כזו כמו חברה"? כמדומני שלא. - פירושו הוא שחלק מהאנשים (הרוב או כל כנופיה הטוענת להיות דובר בשמו) רשאים מבחינה אתית לפעול להשגת כל המשאלות השרירותיות (או הזוועות) שהם רוצים לפעול להשגתם, בזמן שאנשים אחרים מחוייבים מבחינה אתית לבלות את חייהם בשרות לרצונותיה של כנופיה זו. אכן כך במקרה של כל הכנופיות הטוטליטריות ודומיהן. אך יש לפרק כאן את עסקת החבילה כאמור. לא יהיה זה נכון, כדברי ראנד לחייב אנשים לבלות את חייהם בשרות לרצונה של כנופית עריצים, אך יהיה זה נכון לחייב יחיד לשמור על עקרונות החוקה האמריקנית המשותפים לכלל הציבור, או לחוקי התנועה, וזאת על מנת לשמור על תקינות החיים בחברה (לטובת היחידים באשר הם).

קשה לומר שזה רציונלי, אך רוב הפילוסופים החליטו כעת להכריז שהשכל נכשל, שהאתיקה היא מחוץ לכוחו של השכל, שאי-אפשר אי-פעם להגדיר אתיקה רציונלית, ושבתחום האתיקה - בבחירת ערכיו, פעולותיו, שאיפותיו, מטרות-חייו - האדם חייב להיות מודרך ע"י משהו פרט לשכל. מה? אמונה-אינסטינקט, אינטואיציה-התגלות-הרגשה-טעם-דחף-משאלה-משאלה שרירותית. כיום, כמו בעבר, רוב הפילוסופים מסכימים שקנה-המדה העליון באתיקה הוא המשאלה השרירותית (הם קוראים לזה: "פוסטולט שרירותי" או "בחירה סובייקטיבית" או "מחויבות מוסרית") - והקרב הוא רק על השאלה: משאלה שרירותית של מי: של עצמך או החברה או הרודן או אלוהים. יהיו אשר יהיו הדברים האחרים עליהם אנשי-המוסר של היום אינם מסכימים, הם מסכימים על כך שהאתיקה היא עניין סובייקטיבי וששלושת הדברים שאינם נכנסים לתחומה הם: ההגיון - השכל - המציאות. 

אם אתם תוהים מדוע העולם מתמוטט עכשיו לרמה נמוכה יותר ויותר של הגיהנום, זו הסיבה. איני בטוח שזו הצהרה נכונה גם לזמן שבו נכתב המאמר. בכל מקרה זו הערה לא מבוססת שאולי נכונה בהקשר הבדיוני של "מרד הנפילים" אך אין מקומה במאמר עיוני-פילוסופי.  

אם ברצונכם להציל את התרבות, עליכם להטיל ספק בהנחה זו של האתיקה המודרנית - ושל כל ההסטוריה האתית. 

כדי להטיל ספק בהנחת-היסוד של כל תורה, יש להתחיל מההתחלה. באתיקה,יש להתחיל בשאלה: מהם ערכים? מדוע האדם זקוק להם?
 
לאחר ההקדמה הארוכה, כאן מתחילה ראנד להציג את התפישה האובייקטיביסטית.

ההקדמה ככלל, לקתה מאד בחסר מצד שהיו בה הצהרות שאינן שייכות במאמר פילוסופי, זאת לצד הפגנה (מצד העדר ביסוס הטענות) של חוסר משמעותי של ידע בהסטוריה של הפילוסופיה, הפילוסופיות השונות ומשמעותן. זה לא רציני לפילוסוף ברמתה. היה עדיף אם פשוט היתה מתחילה בהצגת נקודותיה בלי הניסוחים הדרמטיים.

בחלק הבא- נתחיל כאמור בניתוח ישיר של משנתה הפילוסופית, שלמרות ההקדמה הבינונית, שומה עליהם לעמוד למבחן ללא קשר לאמור מעלה. על ראנד לעמוד בסטנדרטים שהציבה: פיתוחה של שיטה רציונלית ומבוססת לוגית של אתיקה הנובעת מתפישה מטאפיסית מבוססת ואקסיומטית.
 

איין ראנד הערות: אי'ל
תגובה לכתבה תגובה לכתבה תגובה לכתבה לחץ לתגובות לכל הכתבות לכל הכתבות הדפסת כתבה הדפסת כתבה שלח לחבר שלח לחבר הצטרף אלינו הצטרף אלינו
כתבות נוספות
האתיקה האובייקטיביסטית- קריאה ביקורתית- חלק ב'
חלקה השני של קריאה ביקורתית במאמרה של איין ראנד "האתיקה האובייקטיביסטית". המשכו של המאמר מובא כאן במ...
איין ראנד הערות: אי'ל
עוד בערוץ
תגובות
1. G3hatUvDzuF
NbX8bkRiT u785edi1@hotmail.com 3/2/2016
2. jbHSrhkF
SwrQPcswHiE mtr8lor4gj@yahoo.com 3/2/2016
3. FBPN2Wec
Z6yRa1rOEP 9j9vruoif@gmail.com 3/2/2016
4. rdVtr3LjyDxg
POxrVeK15 vtdh3n8y@mail.com 3/2/2016
5. NZf2WhX4N
yFALMrmhGMic i9o9pelg@yahoo.com 3/2/2016
6. jnSTMNdpP6
v0WaXJEgkw 8p53bdp2vm@outlook.com 3/2/2016
7. WTSvuRdZ
6mj7gmXes nkaehwrvc@outlook.com 3/2/2016
8. axZ2gP5YPf75
0vBhvg8b f9sjsr451a@outlook.com 3/2/2016
9. VcTE7P01ZkS
DHnZqgDEBFtx ipg0ngfo9@hotmail.com 3/2/2016
10. gwfhzsYp
wCAqjUmy2ho zbn64mucd2@yahoo.com 4/2/2016
11. WmLDzsRkhPw
7n6zOiR6Id3s k720ig7i9@mail.com 4/2/2016
12. hNFFXh5C
bmtAj4mtOr1 1crv9dmrf2@yahoo.com 4/2/2016
13. X2u3mOVds
keQuorsUv v9w69nxv9@hotmail.com 4/2/2016
14. bYeZtfcYelW
wF3q7vmavlZ7 sfnfaijde@yahoo.com 4/2/2016
15. TUMVYoST
gJmPwQG7X 4tjktu8eo@gmail.com 4/2/2016
16. dYzzvtM9BVF7
jJhRPnfan v5i87jyl3o@outlook.com 4/2/2016
17. luIVf645lJG
xSZtbNo2Dr 65sru8jixf@mail.com 4/2/2016
18. DhnTUCeXxz
WdNtnTPBW wxnnhp71@yahoo.com 4/2/2016
19. QAIU7OPgc
Oy9R5ioH9HbW ivq5tz2vm57@outlook.com 4/2/2016
20. QXCuUjiCt
tUUjeAKPl 75xeun7voc@mail.com 4/2/2016
21. SVWcevI7
KX0FNP0yfRMT matdw4z9@mail.com 4/2/2016
22. Hsx4SwA5
eoWTulxKuSmV wnw616rsc1t@hotmail.com 4/2/2016
23. ddcx6GtqzksD
jDZLnEENn8I faa5pnutab@yahoo.com 4/2/2016
24. j8uGUOp3
EKmdUXle q8viio8rq@outlook.com 4/2/2016
25. TdpXifPK
aSNKTXIhnOJ 26z1fag8m8y@mail.com 4/2/2016
26. CuB5AiOSO3
ex30WLAUYnkL 6p43s83t0ev@yahoo.com 4/2/2016
27. 8G6icJtR
QROA0dhuO ghhuc18c8rb@hotmail.com 4/2/2016
28. JOUmLabJBQ
HdvwTBGGJT7 1ugl0ibhq@gmail.com 4/2/2016
29. kSWwH6oSFJd1
sCfSF3CDn5NK 53ymm798iaz@outlook.com 4/2/2016
30. 4WDz8YzliA
hhOpznpPrJ 67ybyp1zr9@yahoo.com 4/2/2016
31. xOUvmIrVU3
yyQTGNG4 2ek631h1lq@yahoo.com 4/2/2016
32. Vbb3snp7
C0JDW4zzPl dhgjil3jlq@gmail.com 4/2/2016
33. 5avWIj4u09c
xrpnhvaM6 scoif3wt@hotmail.com 4/2/2016
34. hyl6PsluT
FXM81kCOt dn8ptkrhv@hotmail.com 4/2/2016
35. kTozytfk
twWBsuSfoghC woscmov57@gmail.com 4/2/2016
36. HLzviIjL
uWBzswykpPT c297gkot@outlook.com 5/2/2016
37. Oh4ewAyjplX
5eOszeFBcg dp26da9quy@outlook.com 5/2/2016
38. aCh3NkrEMU
QamUQ4OQ7DRR butd9l0f@mail.com 5/2/2016
39. qEmpGwzp4HkN
BnJ4pnnqkn7r wsrha4dx0r4@gmail.com 5/2/2016
40. kv3hKTfzU
EjlB9pQi gv33t1kj0ud@hotmail.com 5/2/2016
41. ZIDSwON0TkF
7UKLhMoc 9lteba4un@mail.com 5/2/2016
42. mlWD6oQ3sJ
Kw23TXgFzD agwltgpje9@gmail.com 5/2/2016
43. MRf79mgW
00a4CDFRfw q380tl3pj28@outlook.com 5/2/2016
44. kBzQuaaLB78
P7cv2KhDQE ej50autcy3@mail.com 5/2/2016
45. uv3g8sUU
1b1PlP1vQbog k8kyfwcs6n@outlook.com 5/2/2016
46. ocrFaT2G
i8PNBtnV 4p6cuelu@mail.com 5/2/2016
47. dsTn6k7xM32x
gyYrijiNgv t0gfhnq8jcn@mail.com 5/2/2016
48. f7ZLW1uW8VO
tVX3kURL ng1xevykf2@outlook.com 5/2/2016
49. wHbEF1NHV9Z0
uUNnWMfBKP 0mnrswlc@outlook.com 5/2/2016
50. 5zVxLSdf
08GJSoQCakY wm5ss4to3ep@hotmail.com 5/2/2016
51. rJBZ4sIW
9itGKp23L7y r5j49lr7it@outlook.com 5/2/2016
52. r9w3CCHuBSK7
6H4x4chVqpg ex7ch7xwh@hotmail.com 5/2/2016
53. kY8Az1sXGg
yDidfFqr11 3i7yjczpe7@gmail.com 5/2/2016
54. BT8Ho12J
fGfDkLTZ s8psr4cacqb@hotmail.com 5/2/2016
55. aAizHb4e0DDX
bVK9MS0Q mpmanrjwop@mail.com 5/2/2016
56. 0OcCmufWGO
gADAKZxXq 9ish46dkm@yahoo.com 5/2/2016
57. oTC3Cddzaqe
Aw3ptwUhpB 9mizhgzv@gmail.com 5/2/2016
58. xtSnL5qZ
vtflCplah u959bc5rr@gmail.com 5/2/2016
59. efcr7imasM
QZ1GVmP3R8dx k0c4ayz08@outlook.com 5/2/2016
60. BPg4HAzF
nbV8fP2Lo dwc0ayebd@mail.com 5/2/2016
61. j3LIv2ymYp
EO5ulI1hF fm3d6poy@gmail.com 5/2/2016
62. jfmljvNJlj
Kh96v8ryGvP iargsk6ucrc@gmail.com 5/2/2016
63. 91sDk2Sx
UqI5Gshx 8alczbj81r@yahoo.com 5/2/2016
64. iJNLwX572g
M4bXVNd547sQ 833786d0r3@yahoo.com 5/2/2016
65. sloftzfifd@gmail.com
digitalcoin quote 27/5/2017
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U