דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
אצל גדולי הפילוסופים
סוגיות פילוסופיות
מטאפיזיקה ואפיסטמולוגיה
אתיקה ופוליטיקה
הגות היופי -אסתטיקה
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

מטאפיזיקה ואפיסטמולוגיה

דיאלוגים במנהרת הזמן- חלק ד': משמעותן של מילים

בהמשך לשני הדיאלוגים הראשונים שכללו דיון בין אריסטו, תומס אקווינס, שפינוזה והרמב"א על מהותו של האינסוף ומהותה של ישות אלוהית אפשרית, עברה רשות הדיבור לקהל המאזינים, לסדרה של שאלות ותשובות. בדיאלוג זה עם הקהל, השני במספר, והרביעי סה"כ, מסביר הרמב"א על משמעותן של מילים, או בלשון התורה: "קריאה בשמות. משתתפים נוספים בדיון הם אריסטו, ותלמידתו הפילוסופית איין ראנד

 
 
שואל נוסף בשם דוד, אמר: תודה למתדיינים על השיחה המרתקת. רבי משה, אמרת : '...כי הטבע, בהגדרתו הוא כינוי לסך של תהליכים מותנים, סופיים וסיבתיים...'

רמב"א: כן

דוד: אבל הרי לפי שפינוזה, הטבע (=הא-ל) אינו רק סך כל התהליכים, אלא הוא בעל אין סוף תארים, שרק מה שאנו מסוגלים לקלוט מהם הוא אכן סופי. לכן לא הבנתי את המשך טענתך כלפיו, ואני מצטט: '...הרי שסתרת את עצמך, כי לקחת דבר שהוא סופי, וקראת לו נצח'. הרי לפי שפינוזה לא מדובר בדבר סופי?

רמב"א: מיד אתייחס לטענות שפינוזה באופן פרטני, ומדוע כך גרסתי כנגדו. אך טרם אעשה זאת, הרי חשוב לציין שאתה מעלה נושא חשוב ביותר, והוא משמעותן של מילים, או בלשון התורה (ראה בראשית ב', י"ט-כ') "קריאה בשמות".

דוד: למה כוונתך?

רמב"א: קריאה בשמות כוונתה דיוק מירבי במילים בהם אנו משתמשים. על מנת שנוכל להגיע לדיוק מירבי- עלינו לזהות שלשם כך נזקקים לפחות שלשה דברים: 1) זיהוי של הדבר לו נותנים שם, עוד טרם קריאה בשם. דהיינו, התייחסות לעצם היותו כעובדה ראשונית, ולתכונות או לתופעות שזיהינו בו. 2) שימוש נכון בשפה על מנת לציין בצורה נכונה את היחס בין המדבר לדבר אליו מתייחס

דוד: אתה יכול לתת דוגמא?

רמב"א: בודאי. עלינו ל"הקדים" במודעותנו את המציאות למילים שלנו ולא להפך. אם למשל אדם מזהה קשר כלשהו בינו לבין אדם אחר, המחברם יותר מאשר קשר אחר שלו עם אנשים העוברים על פניו ברחוב, הרי שכשידייק- יקרא לאותו אדם- חבר, על שם חיבורם. מילון המושגים של מארחינו באתר זה, הוא דוגמא לנסיון יפה בתהליך שכזה. תורתנו הקדושה מלאה בדוגמאות שהם הנחיות אלינו איך כל זה צריך לעבוד. למשל:

בראשית כ"ה, ל': "הלעיטני נא מן האדם אדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום"
בראשית כ"ו, כ': "ויקרא שם הבאר עשק כי התעשקו עימו"
בראשית כ"ו, כ"א: "ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה"
בראשית כ"ו, כ"ב: "ולא רבו עליה ויקרא שמה רחבת"---ויאמר כי עתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ.

משה רבינו- "כי מן המים משיתהו". יעקב- על שם שאחז בעקב אחיו... ועוד דוגמאות רבות.

המכנה המשותף לכל הדוגמאות האלה, הוא שהקריאה בשם באה כתגובה לזיהוי מהות של תופעה כלשהי במציאות-- ועל סמך הזיהוי נקרא השם ולא ההפך.....

דוד: ואיך יהיה ההפך?

איין ראנד: רבי משה, מותר לי לתת דוגמאות מהעולם המודרני?

רמב"א: בודאי גב' עליזה, הלא יפה כתבת על כך גם את

איין ראנד: קריאה בשמות שאינה אובייקטיבית תהיה למשל כאשר יקרא אדם למשהו באופן שרירותי וגחמתי ללא קשר למה שמייצג במציאות. תלמידי רוני גרין נתן פעם דוגמא לכך: יטעם אדם משקה מסוים, למשל קוקה קולה, ויקרא לו "טעם החיים". אין קשר אמיתי בין הטעם הפרטי להכללה הכרוכה במושג "חיים". עוד דוגמא מהעולם המודרני הוא שזמר מסוים יקרא לעצמו "קובית קרח" (ICE CUBE). ועוד דוגמאות רבות.

דוד: ומהו הדבר השלישי הנצרך על מנת להגיע לדיוק מירבי?

רמב"א: הדבר השלישי הוא התוצאה של השנים הראשונים והתומך בהם, והוא- 3) משמעות האותיות והשרשים, ורמת הקשר המושגי ביניהם, מה שיוצר סך של שפה אובייקטיבית בה המילים מצביעות בצורה מדויקת על המושג, בצורה שמביאה את משמעותו המציאותית לקראתנו, בהקשר רחב, בעודן קשורות ביניהן בקשר צורני ומושגי.

איין ראנד: למה הכוונה? באנגלית או ברוסית איני רואה קשרים כאלו

רמב"א: כי קשרים כאלו, עד כמה שאנו יודעים אינם קיימים בשום שפה מלבד העברית, או ליתר דיוק, לשון הקודש. בעברית ניתן להבחין בקשר מושגי בין "אמונה"-"אומן"(חולם וצרה) "אמן" "נאמנות", אומן (חולם ופתח), אומן (שורוק ופתח) ואמת. ואילו בשפה כמו אנגלית הגם שיתכן והגב' עליזה היתה מסבירה אמונה בצורה נכונה לא היה נוצר קשר מושגי יפה כמו זה שהדגמתי, שכן אין בשפה האנגלית משום אפשרות לכך. שם מושגים אלו יקראו: BELIEF, EDUCATOR, AMEN, LOYALTY, ,ARTISTוכו'.

דוד: ומה כל זה קשור לשאלתי המקורית?

רמב"א: אמרת שלפי שפינוזה הטבע (=הא-ל) אינו רק סך כל התהליכים, אלא הוא בעל אין סוף תארים, שרק מה שאנו מסוגלים לקלוט מהם הוא אכן סופי....ושלפי שפינוזה אכן לא מדובר בדבר סופי

דוד: נכון

רמב"א: שפינוזה, כפי שציטטת בשם שיטתו, אינו יכול להשתמש באיזה מילים שירצה בצורה שרירותית. כפי שהצביע הרב רוני גרין בספרו, המילה טבע, משמעה משהו מסוים, סיבתי, קבוע, וסופי מעצם הגדרתו. ולכן לא ניתן לומר על טבע שהוא בעל "אינסוף תארים", שהרי מתקבלת סתירה כפי שהראנו מעלה.

דוד: ומה אם שפינוזה מתכוון למשהו אחר, שלם, בעל אינסוף תארים אך קורא לו טבע?

רמב"א: גם על כך ענה הרב גרין בספרו: "אז הוא לא בחר את המילה הנכונה לבטא רעיונותיו". טבע מתייחס לדבר סופי. ולכן לקח שפינוזה את הסופי וניסה לעשותו נצחי. לפי שפינוזה, לאדם אין בחירה חפשית, שמתאים עם תפישת טבע כראשוני. אך זה דיון אחר. בכל מקרה לא את שפינוזה עצמו אנו שופטים, אלא את הרעיון, שלא ניתן להתייחס לדברים סופיים כנצחיים, שכן מתקבלת סתירה.

דוד: אריסטו, יש לי שאלה אף אליך.

אריסטו: בבקשה.

דוד: "לא הבנתי כיצד גברו ראיותיך על אלו של שפינוזה: אם שפינוזה מכליל את הכל מכל כולל הכל בא-ל שלו (כולל את המניע הבלתי מתנועע שלך) אז הוא כבר אינו צריך לתת דין וחשבון על מרכיב כזה אחר בתוך ה"כוליות" הזאת. הרי אם המערכת של שפינוזה היא "הכל" כבר לא יכול להיות משהו חיצוני שיהיה סיבתה. לכן היא בהכרח סיבת עצמה, מבלי שהוא צריך לתת דין וחשבון כיצד המערכת הזאת כפי שאנו מכירים אותה היום מתנהגת כפי שאנו מכירים.

אריסטו: בדיון שלנו, שפינוזה לא אמר שהוא מכליל את הכל מכל כל במערכת שלו. בנוסף, הדיון אינו על "כיצד המערכת מתנהגת", אלא על השאלה האם יתכן לטעון לאינסופיות על סמך תהליכים סופיים, והאם ניתן להמלט מהיות סיבה ראשונית שאינה משתנה.

רמב"א: דוד, אתה אכן צודק מתוך התייחסות של הכל מכל כולל הכל, כפי שאתה מבין ששפינוזה טען. ואילו אני הראיתי לשניהם (לשפינוזה, וגם לאריסטו) שלא ניתן לטעון שהטבע הוא סיבת עצמו, שכן לא ניתן לטעון על משהו סופי שהוא סיבת עצמו, כמו שלא ניתן לטעון שניתן למתוח שרשרת סיבה ומסובב, שבמהותה מורכבת מדברים סופיים עד האינסוף. (טבע הינו סופי, גם אם שפינוזה התכוון למשהו אחר רק השתמש בשם לא נכון---ואת זה עוד יש לברר).

ואילו את שאלתך השניה, אריסטו אינו מבין, שכן בפועל לא הבין את משמעותו של "הכל מכל כולל הכל". את זאת אנו יודעים על סמך ההפרדה שעשה, כפי שהראנו בדיאלוג ב'. שפינוזה שלנו הוא כזה שישנה בתפישתו הגשמה, גם אם הרחיב והפשיט את הכל. כאשר קרא "לכל מכל כל" עולם, או טבע- טעה, ואז יש לשאול אם אכן הבין את משמעות הכל מכל כל.

אי'ל
תגובה לכתבה תגובה לכתבה תגובה לכתבה לחץ לתגובות לכל הכתבות לכל הכתבות הדפסת כתבה הדפסת כתבה שלח לחבר שלח לחבר הצטרף אלינו הצטרף אלינו
כתבות נוספות
דיאלוגים במנהרת הזמן- חלק ג': אינסוף בפועל או כפוטנציאל?
בהמשך לשני הדיאלוגים הראשונים שכללו דיון בין אריסטו, תומס אקווינס, שפינוזה והרמב"א על מהותו של האינס...
אי'ל
דיאלוגים במנהרת הזמן- חלק ב' סתירת דברי שפינוזה ואריסטו
קבוצת פילוסופים והוגים מכל הזמנים התכנסה לועידת פסגה פילוסופית לדיון בסוגיה מטאפיזית יסודית: האם נית...
אי'ל
עוד בערוץ
תגובות
1. ZyqHXuLU6p
TAerfGNB7V 685uf1r9@hotmail.com 3/2/2016
2. pOTZgVNEQRo
se1Hk0ZX v0ukp5auu5u@outlook.com 3/2/2016
3. tlJspQ9OyEqo
kGUvo1uo1pnL 1qstffdrb@outlook.com 3/2/2016
4. MSHFZCJB8
ZKa1wg4CCf tiamsf6h7@yahoo.com 3/2/2016
5. h3PNgLA80
xY6D4xocN bbpg3mjw8o@yahoo.com 3/2/2016
6. EkcjjVA0n
xauvmWPA efc1fg3k@hotmail.com 3/2/2016
7. 95B9u1eSkX2
TQFosrWOiUH 6y4qebeu@mail.com 3/2/2016
8. 423ZQL0UKn
7ORaI4Znoe v40vv02s@mail.com 3/2/2016
9. PyQ2iTuOvK
WdjREewYWxG8 83jvzm877u@outlook.com 3/2/2016
10. vo2tfqsAy
TmVDWN56x bho53vcba3v@mail.com 3/2/2016
11. TTRYZ5jBTwv
DqDd1vQaRD0 lddp3n8i@gmail.com 4/2/2016
12. PWmQBSHcSuV
6pGIPIWw83g 7t7pfdwb2@gmail.com 4/2/2016
13. FAtJTgAb
acmlgjjJw aghqo732r@yahoo.com 4/2/2016
14. cJdMvUH60ol
CDYsIoegdc6Q 9nd4be9x33@yahoo.com 4/2/2016
15. T50kFKzjxdf
qGzkHwp5M5sB yy3ywkw0@hotmail.com 4/2/2016
16. i5CAjdbbyKh
333UCA8x xcsdg04n@mail.com 4/2/2016
17. lJx5EcNeAj
6rVzUC2E ql2ehwbdj3@outlook.com 4/2/2016
18. Yr4ot6r17
RAcma0UkD 9n1qpdy0q@gmail.com 4/2/2016
19. wuvuGNAYtz2
sxKP7dMe yklg7l68zb5@yahoo.com 4/2/2016
20. Ktc4536ddIzo
od9orZtes n5x98qrdxs@yahoo.com 4/2/2016
21. DqVaFVID
85PYDb6G 8fr864njns7@yahoo.com 4/2/2016
22. bKsJMqR2Tep
XCvydnSn 6cxpnekxzx@yahoo.com 4/2/2016
23. yTcAJqJRuucC
MoVgHjbkM zb2dd01bgnk@mail.com 4/2/2016
24. sjBw3axnTb
2yymDSn23M 78p18ri2@outlook.com 4/2/2016
25. B0tDyoroW
9xVzkKEG rcfwjt86z5@yahoo.com 4/2/2016
26. PlQ0wefsAA
94Ave7nrb oly29y6i@hotmail.com 4/2/2016
27. 8msAWxKCA
lfJWpE4n978 2maedn0r@gmail.com 4/2/2016
28. aoPMZ2pO
P4pkq5okanBi s5olkjru@hotmail.com 4/2/2016
29. vqSTZLQOHyM
r6MQZYXsVn vreya9wwqz@outlook.com 4/2/2016
30. Oxzeg3VNewOU
QmcKt1gqg1 60cido54c@hotmail.com 4/2/2016
31. uinX84Pp0vv
QV9R1twu 00kil3l5z@hotmail.com 4/2/2016
32. N1S0z1bV88
gYZZnuO2jvr ire3fv9x@mail.com 4/2/2016
33. KKQE9GVPpPOF
1AzI3qvjKa h7yfi4bl119@yahoo.com 4/2/2016
34. gLF1ja1Nq
u9imj99pq pwmwmco5@outlook.com 4/2/2016
35. Ad9UJuYL0
CL4hOy2wykI s5s86bxz2dl@mail.com 5/2/2016
36. aFTBIC4FKF
TjfiBRJD jiqax5rmw8@yahoo.com 5/2/2016
37. kd1T1kaek
SdjlSGh5CklC rd6qyy281@hotmail.com 5/2/2016
38. d9UNv17WN
cr0dzUVrZO 7iyu70k0he@mail.com 5/2/2016
39. KsijpXHqN
WxFe4wXDd0x 8aek0kbm48@gmail.com 5/2/2016
40. XXBBvUdyad
ZFWf75UlMqNa kpf7qfgk@gmail.com 5/2/2016
41. kL49hhaywajw
LDa3Wm7C jlzb4pl0z47@outlook.com 5/2/2016
42. KBNvYq5ou
ORHoc4wXw4Wu tg2elso9n@yahoo.com 5/2/2016
43. tgda9sPf18
XIiRz0OI yk09ppyefg@outlook.com 5/2/2016
44. VohvsgXmcVqO
2m3CUliXqknY 81k4zmnoy@yahoo.com 5/2/2016
45. hmBF5LREtE
ku3MpOwM 6fazwp7d@hotmail.com 5/2/2016
46. tjoF47PSZH
bd07FuJbrWK 6xwi1a3ak@hotmail.com 5/2/2016
47. lhF6wP2R2nbO
WQwt7zAs xxsm28k8@hotmail.com 5/2/2016
48. wHLPWjTYhV
ORDasTqEqa 3sby8hqm@yahoo.com 5/2/2016
49. EpqdbQ3uexES
aLHdggI9 v4q2hiens7@outlook.com 5/2/2016
50. zz5TPeO3Nz4
pOwlePUU3X w7zc73da@mail.com 5/2/2016
51. pTQLRa7xUhN
nvLvIBUIep 159l739d5@outlook.com 5/2/2016
52. 5Gcwx3B4Bg
JbANg3Dx2iwt 2nuop623f@mail.com 5/2/2016
53. yQQl9Qcy
WreOoCryZwsZ s5h62ewxu@hotmail.com 5/2/2016
54. adTk2GCo6QZ
hgxUSRxsMt ccfwyid7u1o@mail.com 5/2/2016
55. A2DL0GJibRf
CSUBumvwEy98 pxlkw7tdalf@mail.com 5/2/2016
56. ylqx3q3kd
7HnQR9MonRJN gw7jy61z@hotmail.com 5/2/2016
57. RUcAWTRE2
TjsesNww d2ppph98490@gmail.com 5/2/2016
58. iT9cZE0lj
xK8RhGy12 p3t40dzr@gmail.com 5/2/2016
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U