דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
מאמרי הגות בתורה
עיונים בחומש בראשית
עיונים בחומש שמות
עיונים בחומש ויקרא
עיונים בחומש במדבר
עיונים בחומש דברים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

עיונים בחומש ויקרא

ספר ויקרא: התקדש עם קדוש בשיוכו למקדש משכן השם

לאחר ספר בראשית המתאר את השתלשלות הבריאה עד ליצירת משפחת אבות האומה, מהם יווצר עם ישראל וספר שמות המתאר את יצירת עם השם בהוצאתו ממצרים, מתן תורה ובניית המשכן, פותח ספר ויקרא בעצם התקרבות ישראל לקדושת השם בהקרבת קרבנות, הזהרות מטומאה ושיוך כלל החיים להשם.
בספר ויקרא 10 פרשיות לפי הסדר הבא:
 
פרשת ויקרא פותחת בעבודת הקרבנות במשכן, המשייכת את החיים להשם
 
פרשת צו ממשיכה לעסוק בעבודת הקרבנות. אך שלא כפרשת ויקרא העוסקת בעיקר ההקרבה, עוסקת פרשת צו בפרטים המצטרפים עקב ההקרבה וקדושת הקרבנות. כן נוסף בה עבודת קרבנות שבעת ימי המילואים לקידוש המשכן ומזבחו הקודמים לחנוכתו ביום השמיני.
 
חול המועד פסח: בשבת חוה"מ קוראים משני נושאים בפרשת כי תשא, בהם נאמר שלמרות שבעקבות חטא העגל אמר השם "לא אעלה בקרבך", בכל זאת נגלה למשה בניקרת הצור כי "מצאת חן בעיני" ותחת הלוחות אשר שיבר, נתן את הלוחות השניים וכרת ברית בהודעת משפטי ציבור.

בשביעי של פסח קורים מארבעה נושאים בפרשת בשלח. בתחילת הפרשה נסע העם ממצרים עד הים. שם התרעמו כאשר השיגם פרעה וחילו. הובטח להם כי "השם ילחם לכם" ואכן ניצלו בקריעת הים. על נפלאותיה שר העם את שירת הים. משה הסיע את העם מים סוף עד מרה שם נמתקו המים המרים ושם שם חוק ומשפט.

פרשת שמיני מסיימת בחלקה הראשון את קידוש המשכן בקרבנות יום חנוכתו ובחלקה השני היא עוסקת בקידוש האדם וטהרתו באכילתו הוא מן החי.
 
פרשת תזריע ממשיכה בנושא טהרת ישראל אל מול קודש השם בטומאה היוצאת מהגוף על ידי לידה ונגעי הגוף והבגד.
 
פרשת מצורע מסיימת את תורת הצרעת בפרטי הטהרתו ובנגע הבית והטהרתו ובסופה היא מסיימת את תורת הטומאה היוצאת מהגוף על ידי זיבה בלבד.
 
אחרי מות: לאחר שהפרשות הקודמות מאמצע פרשת שמיני עד סוף פרשת מצורע עסקו בטהרה הנדרשת לעם קדוש אשר משכן הקודש בתוכו, פותחת פרשת אחרי מות בהיטהרות ישראל גם מטומאות חטאיו.
 
קדושים: לאחר ההיטהרות מטומאה וחטא שנאמרה בפרשות הקודמות, עוסקת פרשת קדושים בהתקדשות ישראל. נאמר "קדושים תהיו" להתקדש בדעת 'אני השם אלוקיכם' וביושר חברתי בין איש לרעהו. עוד הוזהרו לדעת כי 'אני השם' בשמירת חוקים משיבושי האדם והצומח ובהענשת המעוותים במשפטי מוות וכרת.
 
אמור: מהתקדשות העם בפרשת קדושים עובר הכתוב בפרשת אמור לקדושת המקדש על משרתיו וקרבנותיו, למועדים המקודשים ולכבוד השם.
 
בהר: מקדושת העם והמקדש בפרשות הקודמות עובר הכתוב בפרשת בהר לקדושת הארץ וישיבת ישראל בה. אם כי סדר העם סביב המשכן נאמר בספר במדבר לאחר שבאו מהר סיני למדבר סיני, וההוראות על אשר יעשו בארץ נאמרו בספר דברים בערבות מואב, על עצם קדושת הארץ נאמר בספר ויקרא העוסק בקדושה אשר בישראל.

בחוקותי: פרשת בחוקותי חותמת את ספר ויקרא בו מפורש שדבריו נאמרו בהר סיני. בחלקה הראשון נאמרו דברי ברית על קיום הדברים שנאמרו בהר סיני ובחלקה השני מצוות קדושה שמוסיף האדם על עצמו בהתנדבות למקדש. בסוף שני החלקים מודגש שאלה הדברים הם מהר סיני.

הנושאים והסקירה באדיבות הגר'א אכצ'מ
תגובה לכתבה תגובה לכתבה תגובה לכתבה לחץ לתגובות לכל הכתבות לכל הכתבות הדפסת כתבה הדפסת כתבה שלח לחבר שלח לחבר הצטרף אלינו הצטרף אלינו
כתבות נוספות
פרשת תזריע
פרשת תזריע ממשיכה בנושא טהרת ישראל אל מול קודש השם בטומאה היוצאת מהגוף על ידי לידה ונגעי הגוף והבגד....
הנושאים באדיבות הגר"א אכצ"מ
עוד בערוץ
תגובות
1. Kltt6MJy0bj
hpG8tRi1Fk wwwdcp68ozl@hotmail.com 3/2/2016
2. Rb620Mnp
MFRxpGnlF qn7pcgyp@yahoo.com 3/2/2016
3. CZdOf3wO
zMrMHh5k3My 498mbi0ya1@hotmail.com 3/2/2016
4. Shv0kWeVY9K
vxfiFQYH xxyhk0ib@hotmail.com 3/2/2016
5. wXqTVpyjb
hixObFmA wuwh6d3ft9@yahoo.com 3/2/2016
6. PocTmciWROXD
vqeLI4LnS 1nnpt2lu5u@yahoo.com 3/2/2016
7. AAIKadbME
RwjXKXXoM pctl6q4j5@yahoo.com 3/2/2016
8. ZLWwv89OmYP
w4O58IA43 o7lts7e2@yahoo.com 3/2/2016
9. FDLhtmEaEgyZ
scCko2aQsirW p58zdb7nxv@mail.com 4/2/2016
10. BEY5ZXp7
EXBhBRFW a2n27njtqbu@yahoo.com 4/2/2016
11. FQ0LeqkaT40
BMoTnheZ q4llnimj@hotmail.com 4/2/2016
12. QO8hJXsH
hmgEKD9SB2TJ w7g40lyhg@outlook.com 4/2/2016
13. 2xjtu4lzCl
wbUMg4en7wZ hjqg89mmh3@yahoo.com 4/2/2016
14. lE171IbO
aVXPfgh8 dui69ah7sny@mail.com 4/2/2016
15. 3hmBAz0dCX0
CXsb5Mfxlc mpkicipaiy4@hotmail.com 4/2/2016
16. bkNWf0qj
6n8msQXu4p9 iw9gs7sb4@yahoo.com 4/2/2016
17. kHMEoKzai5sp
iG6tv8b737x tnqcx8mt0@yahoo.com 4/2/2016
18. pv26T0WqZWtV
PUTASJzAGCWD cie99ajia@outlook.com 4/2/2016
19. jATxIt0Kez
48psQuWZ 3t6nksnpua@mail.com 4/2/2016
20. bk5jf6rcYU
FjubUq1v 1qeutev1@hotmail.com 4/2/2016
21. z6VPcQj38p
6ct27u2NK stk9sye51@yahoo.com 4/2/2016
22. qrBNgJihx
WTnkHZzMQ13J y70z5kwttn@hotmail.com 4/2/2016
23. YdF5LGFM0Wz
q8TVTD4bAL rz1kpzwzc5l@outlook.com 4/2/2016
24. uBTYhghBVkd
KKjhNu6ZZ xzoyzhxtzi@yahoo.com 4/2/2016
25. rDe11bdhylZ
mLwvQjvtUc eeshvq7b@hotmail.com 4/2/2016
26. AfOKjMDJ8
WnsCljKJYZ 1zmnvrdq0@hotmail.com 5/2/2016
27. W3yPn2axow
ThPKbZvcfj d8zjnog90@outlook.com 5/2/2016
28. LUSt086f
HFwhtQBCk 1ygzvp2w@outlook.com 5/2/2016
29. fXsXvFsjy3W
2m985xwS3 wpqvprdkl@gmail.com 5/2/2016
30. O7EhbmWC8KLX
80jEr3vbTb oop2emhf@hotmail.com 5/2/2016
31. t2PYQBIm
JRhHSNrqQx 1qv6dgovo@outlook.com 5/2/2016
32. nqkDqOpt1SbP
Qp461dKg 5679lets@yahoo.com 5/2/2016
33. pxZvpBlTKmJg
nlLuZI44W h4y8xhch6m@yahoo.com 5/2/2016
34. WA3tkNM6
lvGuWS2uU p9otbas5@gmail.com 5/2/2016
35. hdAhupVyHS4
HUQ2Sq3HgQ fpfbefvs@outlook.com 5/2/2016
36. hvFgrbRyWFG
ttNZljXVCV 3cpo82og@yahoo.com 5/2/2016
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U