דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט
פרשת בשלח: עולם חסד יבנה
הרמב"ם כותב ששלש עשרה מידות הרחמים הן תשובה לשאלתו של משה "הודיעני נא דרכיך ואדעך". מה משמעותו של הדגש על מידות אלה דווקא ומהי משמעותה של 'הליכה בדרכיו'?
לסיפור המלא
למשמעות הנס הנסתר במשנת הרמב'ן
מושג ה"נס הנסתר" שטבע הרמב"ן הוא אבן יסוד בהגותו. נס נסתר הוא ההיבט הרוחני שבבסיס כל הוויה, שמראה לאדם מבט מופלט בפנימיות הדברים. עמל האדם בחייו יגלה לו שלל ניסים נסתרים. דרשה לש'ח פרשת בא
'ויותר יעקב לבדו'-טעמים ביחודו של עם ישראל
מאבקו של יעקב כנגד שרו של עשו באותו לילה חשוך, מהווה סימן לדורות למאבקינו מול עמים ואימפריות. כמו יעקב שנותר לבדו, כך גם על בניו, ישראל, לעמוד "לבדם", בעודם שומרים על יחודיותם שאך עימה יגיעו שלמים ל'עלות השחר'. מהן כמה מטעמיה של יחודיות זו לעם וליחידים שבו?
'לא תשיך לאחיך': התבוננות עקרונית על איסור ריבית
התורה אוסרת על בן ישראל להלוות או ללוות בריבית מבן ישראל אחר. לאחר סקירה קצרה על סוגי הריביות האסורות דאורייתא ודרבנן, ננסה לעמוד על טעמה העקרוני של מצווה זו דרך מחשבתם של שני חכמים מתקופות שונות. האם המצווה, המתבטאת ביחסים שבין אדם לחברו באה אך למען תיקון חברתי, או שמא שרשה בתפישה מטאפיזית אליה מכוונת התורה את איש ישראל? בנוסף, מהו מקומו של היתר העסקה לאור איסור גורף זה?
תכלית חכמה
מדוע זה העושה טובה לאחד, אוהב אותו (את המקבל) יותר מאשר המקבל אוהב את הנותן, בעוד שלפי ההגיון היה אמור להיות ההפך? רבי ירוחם הלוי, המביא שאלה זו שנשאל הפילוסוף אריסטו, מכניסנו בשערו של דיון עקרוני באשר למניע הנכון ביותר לפעולותיו של איש האמת. עיון בדברי הרמב"ם בנושא, מלמד הבדל עדין אך מהותי בין תפישתו של אריסטו לתפישת התורה.
תכלית האדם במשנתו של הראב"ד הראשון
במאמר זה נבחן את תפישתו של הראב"ד את תכלית האדם ומעלתו. מעלת החכמה היא תכלית האדם ויתרונו. גם החכמות כולן, נודעות לאדם על פי דרגותיהן השונות, בשביל ההולך ועולה שלב אחר שלב עד העליונה שבהן, שהיודע אותה השיג את החכמה הנעלה ביותר, והיא שלמות הידיעה בה' ית'.
תורת חיים
שמו של אדם
פרשיות ויקהל פקודי והקריאה בשם בצלאל בן אורי בן חור לבנין המשכן מלמדים אותנו כמה יסודות עקרוניים באשר למהות קנין מעלותיו של אדם. ארון הברית מבטא את מהותו של בצלאל בונהו ככלי נושא לחכמת לב וצדק
אי'ל (15.3.2010)

חשיבות הסדר: התאמת התורה העולם והאדם
מדברי חז"ל מובן שישנה התאמה מוחלטת בין התורה העולם והאדם הנקרא עולם קטן. ישנה גם התאמה בין העולם למשכן. הכרה זו מדגישה את חשיבותם של סדר ובהירות בחיי האדם בכל אשר יחשוב ויעשה
אי'ל (14.3.2010)
הגות עיון ומחשבה
זכני נא לדבוק באמת- באמת
'חותמו של הקב'ה: אמת'. המלכת הקב"ה עלינו, וההידבקות במידותיו, משמעה התדבקות, עד כמה שיכול האדם, במידת האמת. מאמר קצר לערב ראש השנה
אי'ל (14.9.2014)

שוני, זמן, ונצח: הנחות יסוד בידיעת האדם
מהי מהותו של ה"זמן"? מדוע מהווה היחס בין שני דברים, או ה"שוני" ביניהם, את הבסיס לכל ידיעה שמקורותיה בנתוני החושים? בירור מושגים אלה הוא רב משמעות לזיהוייה של סתירה מובנית בתפישת "החומר הקדום" הטוענת לנצחיות החומר, ולבירורה של תפישת "חידוש העולם" הטוענת שהחומר (והעולם) הוא נברא, זמני, ולא נצחי. בירור זה אף ישמש כבסיס הכרחי להבנת המושג "ברא". מאמר שני בסדרה העוסקת ביסודות הנלמדים מהפסוק הראשון בתורת ישראל
אי'ל (3.7.2013)
דברי חכמי הדורות
רבי אברהם בן הרמב"ם- קישורים נוספים
קישורים נוספים לאתרים ובהם פרטים נוספים על קורות חייו של הראב"ם וטקסטים לספריו.
אי'ל (28.9.2014)

מאמרים באתר בהם מופיעים פירושים של הרש"ר הירש
במספר מאמרים באתר אני מצטט או מסכם קטעים מפירושיו והגותו של הרש"ר הירש זצ"ל שהיווה ועודו אחד ממורי דרכי בלימודי וגישתי הכללית לתורה ולחיים. להלן קישורים לכמה ממאמרים אלה
אי'ל (18.6.2013)
לקח הנביאים
תקציר ספר שופטים
בכבוש השבטים את חלקי הארץ מתוארים כל העמים שלא פגעו בם בני ישראל למרות ציווי השם. וכך נהיו כולם למס... בני ישראל אף הם מתהלכים משם ויוצאים איש לשבטו ולמשפחתו ולנחלתו. ובימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה
אי'ל (27.6.2006)

תקציר ספר יהושע
לאחר מות משה מחזק השם את יהושע להנחילו את הארץ, לשמור לעשות את כל התורה, שאז יצליח וישכיל... כמאמר השם ליהושע פוסעים הכהנים אל תוך הירדן המלא על כל גדותיו. ברגע דריכתם בו נעמדו המים היורדים מלמעלה נד אחד והעם עברו בחרבה...
אי'ל (27.6.2006)
מילון מושגים
מטא-פילוסופיה
ההגדרה הבאה לקוחה מוויקיפדיה:
 

פילוסופיה

פילוסופיה- מדע העוסק בחקירה וניסוח מושגי-עקרוני של תופעות המציאות, ובכללן החוקר עצמו, אמצעי ידיעתו, וההנחות המוסריות שלו. באופן פירטי חוקרת הפילוסופיה אף את תכונותיו וזהותו של גוף ידע מסוים (כמו "ה...

עיון פילוסופי
האתיקה האובייקטיביסטית- קריאה ביקורתית- חלק ב'
חלקה השני של קריאה ביקורתית במאמרה של איין ראנד "האתיקה האובייקטיביסטית". המשכו של המאמר מובא כאן במלואו לצד הערות המבקרות את תוכנו.
איין ראנד הערות: אי'ל (6.5.2013)

האתיקה האובייקטיביסטית- קריאה ביקורתית- חלק א'
חלקה הראשון של קריאה ביקורתית במאמרה של איין ראנד "האתיקה האובייקטיביסטית". חלקו הראשון של המאמר מובא כן במלואו לצד הערות המבקרות את תוכנו.
איין ראנד הערות: אי'ל (5.5.2013)
התגלות היסטורית
שקיעת בבל במאה ה-11
במשך כ-1000 שנה ועד לתחילת המאה ה-11, שימשה הקהילה היהודית בבבל, כמרכזה הרוחני החשוב של היהדות, וממנה יצאו הדרכות והלכות ליהודים באשר הם. אולם כמעט בבת אחת, שקע מעמדה של בבל לצד עליית קרנם של מרכזים יהודיים אחרים בגרמניה, צרפת, צפון אפריקה וספרד. מה היו הגורמים לשינוי זה? ניתוח מרתק של כמה סיבות אפשריות במאמרו של פרופסור אברהם גרוסמן
תקציר מאמרו של פרופסור אברהם גרוסמן, ע'י אי'ל (7.7.2007)

האם משנה היות דבר מה אמת היסטורית או לא?
שווה בנפשך סרט או ספר על השואה עם המחשה של שפל המין האנושי הנאצי לעומת גבורת נפשו של יהודי זה או אחר שהמשיך ללמוד ללמד לשמור ולעשות תחת תנאים קשים. עוצמתו מתגברת שבעתיים בידיעה שהסיפור אכן קרה (ולא בדמיונו של סופר), ושהגיבור הוא סבא שלי או שלך
אי"ל (20.6.2006)
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
פרי מפואר
התורה מזהירה שכל מי שיתן את זרעו למולך יכרת. איך נוגעת אזהרה זו לימינו ומדגישה בכך את חשיבות הילדים מחד ואת "השמים שבתורה" מאידך
אי'ל (16.3.2010)

עקרונות בחינוך: ליקוט ממקורות שונים
ליקוט של עקרונות חשובים ומעשיים בחינוך ממקורות שונים. אסופת העקרונות תתעדכן תדיר, וגם הקוראים מוזמנים להוסיף דברים קצרים ונכוחים מנסיונם או מקורותיהם. שהראויים בהם יוכנסו לגוף האסופה
ליקט ושיבץ: אי'ל (16.11.2006)
רעיה ואיש
ממהותה של מנהיגות יהודית: ערך הפרט כתנאי לאחדות הכלל
מנהיג אמיתי וערכי מזהה, מתחשב ורותם את יכולותיהם המיוחדות של כל אחד ואחת מאנשיו להשגת חזון ומטרה משותפים, תוך שהוא מצליח להוביל לשינוי ערכי חיובי בקרבם. המנהיג יודע למנף באומץ את המכשולים בהם נתקל, לומד מהם, וממשיך ביתר שאת אל הגשמת חזונו. כל אדם הוא למעשה מנהיג בביתו פנימה, ויכול ומחויב לרכוש ממידת המנהיגות, הנתונה לו כמו כל מידה, לקנותה ולשפרה. לעומת זאת, כל מנהיג ציבור, הקורא, מעודד, או אינו מתנגד לאובדן גוון קולו היחודי של הפרט, מועל למעשה בתפקידו כמנהיג בישראל. תפישה המנטרלת ודורסת את גוונו הנברא והמתפתח של היחיד מעכבת את בואה של האחדות האמיתית של כלל ישראל
אי'ל (17.11.2013)

קטע קצר על כוחה של אהבה
חוויותיו ותובנותיו המאלפות של אדם חכם שעבר שבעה מדורי גהינום והצליח לגבור על הנאצים ימ"ש על ידי ששמר על צלם האדם שבו, והתבונן, והגה וחשב ורשם. קטע יפיפה זה על אהבה- דומה שיש בו בכדי לתת לכולנו פרופורציות, ולשמוח על מה שיש לנו
מתוך 'האדם מחפש משמעות' מאת ויקטור פרנקל (1.9.2013)
אקדמיה-ביקור וביקורת
גישות מחקר שונות לתפישת הנס וההשגחה של הרמב"ן
כחלק ממאמרי הנרחב על תפישת ההשגחה הכוללת של הרמב"ן ועל תפישת הנס והטבע במשנתו, כתבתי פרק המסכם ומבקר את גישתם של שלשה חוקרים לסוגיה זו: פרופסור גרשום שלום, פרופסור דוד ברגר, ופרופסור משה הלברטל
אי'ל (18.6.2013)

פרשנות נאמנה: שלשת העקרונות של השופט חיים כהן
אחד ממאמריו המרתקים של השופט המנוח חיים ה. כהן, הוא המאמר "פרשנות נאמנה-תלתא משמע" העוסק בעקרונות שעל הפרשן (השופט) לקחת בחשבון כאשר בוחן סוגיה מסויימת. שלשת הכללים לפרשנות נאמנה מרתקים ולוגיים, אולם דווקא בדוגמא המרכזית שמביא כהן, הוא מראה עד כמה נגיעותיו של השופט עלולות לשחק תפקיד מרכזי בהערכותיו
אי'ל (14.4.2007)
הוגים וחכמים אורחים
תלמוד
התלמוד ו/או הגמרא הם ביטוי ראש חוד של עצמה אינטלקטואלית שהצטברה במשך אלפי שנים. זוהי תנועה מתקדמת של חכמה מעשית אשר מתייחסת לחיי היום יום ולפעולותיו של היחיד, ואשר מתבססת על תבונה, לוגיקה ותפישת צדק שהן מן המתקדמות בעולם
אוהד קמין (16.11.2006)

כאן ועכשיו
המציאות איננה כאן ועכשיו – וגם לא שם, בעבר או אחר-כך, בעתיד – המציאות היא כל הזמנים וכל המקומות – ותפישתה הנכונה – ולכן גם הריאליסטית - היא הקשר המאחד ביניהם. למעשה, הריאליסט האמיתי הוא זה שיודע לחבר את ההווה לעבר ולעתיד
אוהד קמין (29.9.2006)
מהות התפילה
שירה ופיוט
שיר השח-מט
רבי אברהם אבן עזרא היה חובב שחמט, וכתב ספר בשם מעדני מלך. באחת מגרסותיו הראשונות מופיע שיר זה אודות משחק השחמט ומעלתו שנכתב על ידי מביא הספר לדפוס.
מיוחס לאחד מראשוני האחרונים (27.8.2014)

לך אלי תשוקתי
לְךָ אֵלִי תְּשׁוּקָתִי בְּךָ חֶשְׁקִי וְאַהֲבָתִי לְךָ לִבִּי וְכִלְיוֹתַי לְךָ רוּחִי וְנִשְׁמָתִי
רבי אברהם אבן עזרא (27.8.2014)
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U